Vem ärver samägd egendom?

FRÅGA
Hej jag har en fråga Om min sambo har köpt in sig i en gårdstraktor med våran granne och betalat en symbolisk summa för den och dom har skrivit ett kontrakt mellan dom det är grannen som står på registreringsbeviset Vem ärver traktorn när grannen som står som ägare på pappret avlider , grannen har barn Är det dom som ärver den trots att det finns kontrakt mellan han och min sambo
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar vad som gäller när en delägare avlider.

När någon köper en sak tillsammans med en annan så blir denne samägare till den saken. Det innebär att de egentligen bara äger en andel av saken (1 § samäganderättslagen). Det är köpekontraktet som ligger till grund för äganderätten till andelarna. Alla samägare måste vara överens när man vidtar vissa åtgärder med sen samägda saken, till exempel säljer denna (2 § samäganderättslagen). När någon avlider ingår dennes egendom i dennes dödsbo. För samägda saker innebär det att det bara är andelen i saken som ingår.

I ditt fall innebär det att grannens arvtagare ärver grannens andel, medan din sambo har kvar sin andel. Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?

Alla besvarade frågor (84471)