Vem ärver pappans aktier?

2021-07-31 i Arvsskifte
FRÅGA
HejEtt AB som ägs av far och son med hälften var av aktierna, fadern är nu avliden och frågan är om det är efterlevande makan som ärver hans aktier? Kan hon överlåta dem på sonen som är deras gemensamma eller hur hanterar man det hela på bästa sätt?Bolaget ska göra årsredovisning per den 30/6 och fadern avled 29/6. Påverkar detta något nu inför den här årsredovisningen eller är det bara att göra den som vanligt och sonen skriver under handlingarna?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då sonen är ett gemensamt barn till både fadern och hans maka så innebär det att makan kommer att ärva pappan med fri förfoganderätt. Detta innebär i sin tur att makan kommer få förfoga över pappans kvarlåtenskap hur hon vill med den enda begränsningen att hon inte får testamentera bort förmögenhetsmassan eller genom gåva låta kvarlåtenskapen minska väsentligt (3 kap. 2 § och 3 § ärvdabalken). Det är inte förrän makans dödsfall som sonen i sådant fall ärver sin pappa.

I och med att makan ärver pappans aktier med fri förfoganderätt så kan hon överlåta dessa till sonen. Notera att om det sker genom gåva så får det inte minska kvarlåtenskapen väsentligt (3 kap. 3 § ärvdabalken).

Avseende kommande årsredovisning. En bouppteckning behöver ske innan alla arvlåtare kan få ut sitt arv. En bouppteckning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 3 § ärvdabalken). Fram tills dess innehas pappans kvarlåtenskap av ett dödsbo, en dödsbodelägare kan vara en nära anhörig som ska ska ärva pappan exempelvis makan men det kan även vara sonen då sonen kommer ärva pappan efter moderns bortgång och är således en efterarvinge (18 kap. 1 § ärvdabalken). Inför pappans påskrift av årsredovisningen rekommenderar jag således att ni tar reda på vem som är ansvarig dödsbodelägare och som under denna tid innehar bland annat pappans aktier.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (664)
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?
2021-08-11 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (95746)