Vem ärver om testamentstagaren död?

2017-10-01 i Testamente
FRÅGA
Hej, min moster har skrivit ett testamente till förmån för mig. Det innefattar bl a en lägenhet som i nuläget är värd fem miljoner. Om jag går bort, tillfaller då arvet automatiskt mina tre barn? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Om du skulle avlida före din moster kommer testamentet inte kunna verkställas i enlighet med sin ordalydelse, vilket innebär att det måste tolkas för att man ska kunna bestämma vem som ska få ärva.

Som huvudregel ska man tolka testamentet i enlighet med din mosters (testatorns) vilja (se 11 kap. 1 § ÄB).

För de fall det inte framgår av testamentet eller en tolkning av detta att testator avsett att egendomen ska fördelas på annat sätt i den beskrivna situationen, finns en specialregel i 11 kap. 6 § ÄB. Bestämmelsen innebär att testamentstagares arvingar har rätt att träda i testamentstagarens ställe när denne är död, s.k. representationsrätt.

Såvida det inte framgår av testamentet eller av en tolkning av detta att egendomen ska fördelas på annat sätt kommer således egendomen gå till dina barn om du avlider före mostern.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98659)