FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo21/06/2022

Vem ärver om testamentstagaren avlidit?

God solig tisdag Jo har en fråga Min farbror o dennes sambo har ett testamente, där sambon ärver min farbror, men inte min farbror om sambon går bort först. Nu har min farbrors sambo gått bort, sambon har en dotter. Så när nu min farbror går bort. Vem ärver honom då. Ärver den döde sambos dotter allt då? Farbror talade om att sambos dotter är efterarvinge..? Så frågan är ärver jag något från min farbror? Med varma hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Din fråga berör arvsrätt och regler gällande detta finns i Ärvdabalken (ÄB).


Inledning

En central skillnad på samboskap och äktenskap är just rätten till arv, sambor ärver inte varandra. För att ens kvarlåtenskap ändå ska gå till ens sambo krävs att man skriver ett testamente där detta framgår.


Vad händer när farbrorn går bort?

Då farbrorns kvarlåtenskap ska fördelas kommer alltså inte sambon vara vid livet. Frågan är då vem kvarlåtenskapen ska gå till. Först får man läsa testamentet och se om det på något sätt går att utläsa vem som ska ärva istället om sambon inte är kvar i livet (11 kap. 1§ ÄB). Det kanske exempelvis framgår att ens barn ska få ärva i andra hand. Om så inte är fallet, så gäller i ditt fall att sambons barn träder i dennes ställe (11 kap. 6§ ÄB). Jag tolkar det som att det av testamentet framgår att testamentstagaren ärver samtlig kvarlåtenskap från farbrorn. Hela kvarlåtenskapen tillfaller i sådana fall alltså sambons barn. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare