Vem ärver om ett testamente är ogiltigt?

2017-09-29 i Testamente
FRÅGA
Jag förstår inte det här juridik språket så jag har inte kunnat få reda på vad som gäller. Vår mor har gått bort och testamenterat sina ekonomiska tillgångar till oss 3 barn i ett bevittnat testamente som är upprättat på banken. Min far var gift med mamma men de var inte vänner och hon sa på dödsbädden att vi ska ha pengarna men min far påstår att testamentet inte gäller så han får alla pengar ändå. Min fråga är vad som gäller? Vi tänkte vara snälla och ge honon en fjärdedel men han ska ha allt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer om testamentet är ogiltigt.

Frågan rör arvsrätt. Reglerna som blir tillämplig finns därför i Ärvdabalken (ÄB).

När är ett testamente ogiltigt?

För att ett testamente ska vara ogiltigt krävs det att någon av ogiltighetsgrunder föreligger. Exempelvis att formkraven inte är uppfyllda (10 kap. 1 § ÄB och 13 kap 1–3 § ÄB).

Vidare krävs det att arvingarna anmärker att testamentet ska ogiltighetsförklaras. Det måste ske inom 6 månader från kännedom av testamentet (2 kap 1–3 § ÄB, 3 kap 1 § ÄB, 14 kap 4–5 § ÄB). Om ett testamente ogiltighetsförklars så kommer den personen som klandrade testamentet att ha rätt till sin del av arv enligt bestämmelserna i ärvdabalken.

Den efterlevande makes rätt vid fördelning av arv?

Om det inte finns ett testamente kommer den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen av den avlidna med fri förfoganderätt framför gemensamma barn. Barnen får då sitt arv av den första avlidna maken när den efterlevande maken dör. Den efterlevande makens arvsrätt försvinner om det finns ett testamente som säger annorlunda. Den efterlevande maken kan alltså bli arvlös (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB).

Viktigt att tänka på är prisbasbeloppsregeln, regeln går före testamente. Om värdet av den efterlevande makes del av bodelningen och eventuell egen egendom (enskild egendom) inte når upp till summan av 4 prisbasbelopp så kommer mellanskillnaden att tas från den avlidnas kvarlåtenskap (3 kap 1 § ÄB).

Vad gäller i ditt fall?

Om testamentet som din mamma upprättade är giltigt så ska fördelningen av hennes kvarlåtenskap ske enligt testamentet. Testamentet verkar vara upprättat på bank vilket tyder mycket på att det är giltigt! Ni tre barn kommer då ärva direkt av er mamma. Eran pappa får då inget av er mammas kvarlåtenskap. Din pappa kommer bara få sin del i bodelningen och det som eventuellt krävs för att täcka prisbasbeloppsregeln.

Men om det skulle vara så att din far klandrar testamente och får testamentet ogiltigt förklarat. Så kommer testamentet inte längre vara aktuellt. Din far kommer då ärva hela din mammas kvarlåtenskap med fri förfogande rätt enligt bestämmelserna i ärvdabalken. Du och dina syskon kommer då ha rätt till efterarv av din mamma (3 kap 1 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Sofia Wedin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2899)
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente

Alla besvarade frågor (94585)