Vem ärver om ena bröstarvingen är avliden?

2021-07-26 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min bror är avliden. Undrar om min svägerska eller hennes barn ärver något från min mamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Arvsklasserna

När det ska avgöras vem som ska ärva någon utgår man från tre olika arvsklasser. Den första arvsklassen innehåller bröstarvingar, vilket är arvlåtarens barn (och i vissa fall barnbarn). Den andra arvsklassen består av arvlåtares föräldrar och arvlåtatens syskon, och den tredje arvsklassen mor- och farföräldrar till arvlåtaren. Det viktiga med den här indelningen är den s k parentelprincipen som betyder att den första arvsklassen måste vara uttömd innan man går vidare till den andra, och den andra måste vara uttömd innan man går vidare till den tredje. Det får alltså inte finnas någon arvsberättigad i den första arvsklassen vid liv innan personerna i den andra arvsklassen blir arvsberättigade.

Vad innebär det här för dig?

Det ovan sagda betyder att de som först är arvsberättigade i din beskrivna situation är din mammas barn. Om en av de arvsberättigade barnen skulle vara avliden, kommer dennes barn (dvs din mammas barnbarn) att träda in i den avlidnes ställe, enligt den s k istadarätten (2 kap. 1 § ÄB). Jag förstår din beskrivning som att barnen inte är din bror och din svägerskas gemensamma barn. Det innebär att barnen inte kommer träda in i hans ställe och ärva hans lott, och inte heller din svägerska. Istället kommer de andra syskonen att dela på hans lott, vilket är du (och era anda syskon om ni har fler).

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (464)
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?
2021-08-30 Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?
2021-08-29 Arv från förälder som visade sig vara ickebiologisk far.

Alla besvarade frågor (95663)