Vem ärver om en testamentstagare är avliden?

2015-08-16 i Testamente
FRÅGA
Har just fått svar på en fråga om arvsrätt efter en (hypotetiskt) avliden arvtagare. Ett arv efter en faster. Glömde bara att nämna att brorsonen inte har några barn. Är gift utan egna barn, endast ett "bonusbarn."
SVAR

Hej igen!

Det var jag som svarade på din förra fråga, så här återkommer jag.

Även om det inte finns några barn, gäller det som står i början av förra svaret (http://lawline.se/answers/vem-arver-om-en-testamentstagare-ar-avliden), men det blir förstås lite svårare att utreda vem som skall ärva om inte specialregeln i 11 kap. 6 § Ärvdabalken. Som sagt i det förra svaret innebär denna regel i princip att man skall anta att testators vilja var att man skulle tolka testamentet enligt regeln. När det inte finns några barn, är det bara regeln i 11 kap. 1 § Ärvdabalken som kan tillämpas, vilken ju innebar att man måste utreda vad som kan antas stämma med testators vilja.

Vad detta betyder är inte lätt att avgöra. Om man vet att testator till exempel har sagt att han eller hon vill att arvet skall gå vidare till någon i andra hand, kan dock det vara ett bevis. Man kan också ta hänsyn till familjeanknytning; om t.ex. fastern och brorsonens bonusbarn skulle ha haft en ganska nära "släktingrelation" kunde detta spela in. I sista hand, om man verkligen inte kunde fastställa testators vilja, skulle resultatet bli att arvet istället skedde enligt arvsreglerna i lagen ( Främst 2 kap. 1-3 §§ Ärvdabalken). I så fall skulle, förutsatt att ingen av fasterns föräldrar vore i livet, i första hand hennes syskon och i andra hand dessas barn ärva. Om brodern var hennes enda syskon och brorsonen är det enda syskonbarnet, skulle det ju inte finnas några arvingar och i så fall skulle arvet gå till den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § Ärvdabalken).

Eftersom frågan rör en hypotetisk situation skulle jag trots allt rekommendera att fastern helst genom (nytt) testamente förtydligade vad som skulle hända med arvet om brorsonen var avliden.

Hoppas att frågan blev ordentligt besvarad den här gången!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84312)