Vem ärver om en dödsbodelägare avlider?

2019-07-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Vad händer med ett oskiftat dödsbo om någon av delägarna avlider? Blir den ena parten ensam arvinge eller blir den bortgångne delägarens arvinge per automatik ny delägare i exempelvis en fastighet.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (1568:637) (ÄB). Om arvtagaren (alltså en av delägarna i dödsboet) levde på dagen för arvlåtarens död, tar denne arv efter arvlåtaren, 1:1 ÄB. Det innebär att om delägaren lever när arvlåtaren dör men avlider under tiden som dödsboet hålls oskiftat, så tillfaller arvet ändå delägaren. Det är istället delägarens arvtagare som inträder i den avlidne delägarens ställe genom delägarens dödsbo, enligt 18:1 ÄB.

Det korta svaret är alltså att den bortgångne delägarens arvingar ärver den del som skulle tillfallit delägaren, i det fall du beskriver.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 22 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-09 16:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (519)
2019-09-15 Hur snart efter ett dödsfall måste ett arvskifte av en lantbruksfastighet göras?
2019-08-26 Kan man ärva dagsböter?
2019-08-21 Ärver make lån?
2019-08-18 Påverkar det arvet till barnen att ge pengar till barnbarnen?

Alla besvarade frågor (72856)