Vem ärver om en dödsbodelägare avlider?

2019-07-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Vad händer med ett oskiftat dödsbo om någon av delägarna avlider? Blir den ena parten ensam arvinge eller blir den bortgångne delägarens arvinge per automatik ny delägare i exempelvis en fastighet.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (1568:637) (ÄB). Om arvtagaren (alltså en av delägarna i dödsboet) levde på dagen för arvlåtarens död, tar denne arv efter arvlåtaren, 1:1 ÄB. Det innebär att om delägaren lever när arvlåtaren dör men avlider under tiden som dödsboet hålls oskiftat, så tillfaller arvet ändå delägaren. Det är istället delägarens arvtagare som inträder i den avlidne delägarens ställe genom delägarens dödsbo, enligt 18:1 ÄB.

Det korta svaret är alltså att den bortgångne delägarens arvingar ärver den del som skulle tillfallit delägaren, i det fall du beskriver.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (543)
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?
2019-12-23 Ska dödsboet betala den avlidnes böter?
2019-12-22 Har barnbarnen något laglottsskydd?

Alla besvarade frågor (76383)