FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom23/11/2018

Vem ärver om det inte finns några bröstarvingar? Hur blir rättsverkan av ett äktenskapsförord i samband med detta?

Hej!

Jag och min sambo planerar att gifta oss. Huset vi bor i äger min sambo. Min sambo vill att vi har äktenskapsförord då han ägde huset och jag flyttade dit. Vem ärver huset om min sambo avlider om vi inte har några barn och min sambo har inga barn sedan tidigare?

Lawline svarar

Du och din sambo planerar att gifta er. Din sambo vill ha äktenskapsförord. Du undrar nu vem som skulle ärva er om någon utav er avlider. Bestämmelser om arv återfinns i Ärvdabalken 1958:637 (ÄB).

Enligt 3 kap 1 § ÄB ska kvarlåtenskapen efter den avlidne, tillfalla den efterlevande maken. Alltså huvudregeln vid dödsfall är att makar ärver varandra med full äganderätt.

Rättsverkan av ett äktenskapsförord är att given egendom utgör enskild egendom. För ert fall skulle detta innebära att ett äktenskapsförord, som omfattar huset, gör att huset skulle tillfalla din make om någon utav er avlider. I praktiken innebär detta att du som maka, fortfarande ska ärva allt enligt 3 kap 1 § ÄB, men huset ärvs med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att du inte har rätt att testamentera bort egendomen, men du har rätt att sälja den eller fritt nyttja den. Det innebär också att om du avlider, har efterarvingar till din make, rätt till efterarv (3 kap 2 § ÄB). Den delen som du ärver med fri förfoganderätt efter din make kommer att utgöra en kvotdel gentemot alla dina tillgångar. Det är alltså denna kvotdel som efterarvingar till din make har rätt till vid din bortgång.

Efterarvingar till den först avlidne maken är först och främst föräldrar (2 kap 2 § ÄB) eftersom att ingen utav er har barn. Är inte föräldrarna vid liv är det syskon som istället blir arvsberättigad enligt 2 kap 2 § 2 st ÄB.

Alltså, till en början ärver du huset efter din make med fri förfoganderätt. Vid din bortgång är det istället efterarvingar (föräldrar och syskon) efter din make som har rätt till huset (3 kap 2 § ÄB).

Hoppas du har fått klarhet i frågan!!

Linnéa CarnrotRådgivare