Vem ärver om bröstarvinge är avliden?

2017-12-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Min mamma och pappa är ej gifta men lever som sambos. Jag har en halvbror på pappas sida.Min mamma är nu väldigt sjuk och min mormor och morfar är kring 90 år och sitter på mycket värden. De har i sin tur två döttrar varav den ena såklart då är min mor. Om mamma nu går bort, vem ärver då mormor och morfar? Blir det bara min moster eller hur fungerar det?
SVAR

Hej!

Tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från ett det inte finns ett testamente skrivet av dina morföräldrar. I så fall gäller den legala arvsordningen som föreskrivs i 2 kap. ärvdabalken. Enligt 2 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken omfattar den första arvsklassen arvlåtarens bröstarvingar det vill säga dennes barn, din mamma och din moster. Enligt 2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken föreskrivs det sedan att om det finns fler barn ärver var och en lika mycket. Om en av arvingarna inte är i livet ärver istället deras barn i sina avlidna förälders ställe vilket kallas för istadarätten. Detta gör att om din mor skulle avlida är du arvsberättigad i egenskap av barn till din mor.

Din halvbror är inte arvsberättigad då han inte är besläktad med din mor (om han inte är adopterad av din mor). Din far är heller inte arvsberättigad eftersom dina föräldrar lever i ett samboförhållande, såvida inte ett testamente har författats mellan dina föräldrar angående din mors eventuella kvarlåtenskap.

Således ska du och din moster dela lika på dina morföräldrars arv om din mor avlider innan dina morföräldrar. Observera att mellan dina morföräldrar gäller makes arvsrätt som finns föreskriven i 3 kap 1 § ärvdabalken som innebär att om en av dem dör innan den andre kommer denne ärva sin avlidne makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (rätt att förfoga över arvet men inte att testamentera bort den avlidne makens del). Det betyder att båda ska vara avlidna för att du och din moster ska få ärva.

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98657)