Vem ärver, ny make eller barn från tidigare förhållande.

Mina barns far blev änkling något år innan han dog. Hans maka, som kom från Filippinerna, hade inga barn. Vem ärver honom? Ska hans bröstarvingar dela arv med hans svärföräldrar på Filippinerna? Det finns ett handskrivet testamente, som säger att barnen ska ärva honom, men det är inte bevittnat.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Som jag har förstått det så har du barn med en man, som senare har gift sig med en annan kvinna?

Den andra kvinnan har själv inga egna barn och inte heller några gemensamt med mannen.

Jag kommer använda mig av reglerna i både Ärvdabalken (ÄB) samt Äktenskapsbalken (ÄktB).

Först så kommer jag kolla på testamentet, som i detta fall inte var bevittnat skriver du, enligt 10 kap 1 § ÄB så för att ett testamente ska vara giltigt så måste det vara bevittnat av två vittnen, vilket inte skett i detta fall så det leder till att testamentet inte är giltigt. När ett testamente inte finns eller inte är giltigt så går man vidare till den legala arvsordningen, alltså man kollar hur arvet ska fördelas enligt lagen.

När det gäller arv, så regleras det i ÄB kap 2 och 3. Lagen säger att närmaste arvingarna är arvlåtarens (mannens) avkomlingar (barn, också bröstarvingar), det betyder att mannens närmaste arvingar skulle i detta fall vara era gemensamma barn, och om mannen och hans nya fru skulle haft några gemensamma barn skulle dessa också vara arvingar, men så verkar inte fallet vara och då är era gemensamma barn mannens enda arvingar. (2 kap. 1 § ÄB)

Ärvdabalken tar också upp att efterlevande make ska ärva efter avliden make, men i det fall då det finns särkullbarn (barn som inte är gemensamma inom äktenskapet) så ska de barnen få rätt till sitt arv framför efterlevande make. (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB)

Så det som kommer ske är att det först kommer ske en bodelning (att deras gemensamma egendom ska fördelas mellan dem,(9 kap. 1 § ÄktB)), varefter då egendomen har delats upp så mannens fru får hälften av egendomen och resten skulle gå till mannen, men eftersom han är avliden så ärver era gemensamma barn hans del, samt även hans egendom som inte varit del av den gemensamma egendomen, alltså hans enskilda egendom.

Den del han ärver från den nya kvinnan skulle han ärva med fri förfoganderätt, eftersom att när kvinnan dog så var hennes föräldrar arvsberättigade (3 kap. 2 § ÄB), så när mannen också dör kommer hennes föräldrar vara arvsberättigade till en del av arvet mannen lämnar efter sig, beroende på hur deras bodelning såg ut.

Sammanfattningsvis, så kommer de barn som är avkomlingar till mannen, era gemensamma barn, ärva en del av mannens arv, och resten kommer gå till kvinnans föräldrar.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma, eller om du har några andra funderingar!

Med Vänliga Hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000