Vem ärver när sambon avlider?

2015-03-03 i Sambo
FRÅGA
HejJag har en undran om barn Min sambo och jag har en dotter tillsammans. Sedan har sambon en (vuxen) son sen tidigare. Vi har ingen kontakt med hans son.Vad händer om det händer min sambo något, att han går bort ? Ska sonen ha allt efter sin pappa på en gång då ?Antar att han ärver 50 % Går det att skriva ner så han ärver mindre ? Känns sådär att han ska ärva något när vi inte har någon kontakt med honom :( Vi har hus och eget företagTacksam för svarMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Sambor har ingen lagstadgad rätt att ärva från varandra. För att den överlevande sambon ska få ärva den framlidne sambons egendomar, krävs att ett testamente upprättas. Detta innebär att om din sambo avlider, så ärver barnen hans tillgångar. En bröstarvinge (barn) har alltid rätt att utfå sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ärvdabalken). De två barnen har sålunda rätt att dela på 50 % av arvet. Resterande hälft kan testamenteras bort. Om ett testamente kränker bröstarvingens laglott, kan denne begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 §). Om ingen jämkning påkallas, kommer bröstarvingen överhuvudtaget inte få del av arvet (förutsatt att det i testamentet föreskrivs att arvet ska tilltala annan/andra).

När ena sambon dör, upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan en sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte som mellan makar, en skyldighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill den efterlevande sambon att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §).

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att samborna gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som samborna själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. Ert företag är sålunda inget som ingår i en eventuell bodelning, dock så kan huset ingå om det är gemensamt förvärvat.

Slutligen kan vi sammanfatta detta med att en bröstarvinge har en ovillkorlig rätt till hälften av arvet. Om ett testamente inkräktar på bröstarvingens laglott, måste denne begära jämkning för att få sin del av kvarlåtenskapen. Bodelning, i anledning av ena sambons död, måste inte ske mellan sambor. Den efterlevande dock har en rättighet att begära bodelning. Om ingen bodelning begärs, behåller samborna det de själva äger. Om bodelning påkallas, ska endast samboegendom som är förvärvad för gemensam användning ingå.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (444)
2020-07-31 Kan Sambon ärva varandra?
2020-07-29 Vad innebär det att en sambo begär bodelning?
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?

Alla besvarade frågor (82701)