Vem ärver när en testamentstagare är död?

2015-06-01 i Testamente
FRÅGA
Vad för regler gäller när en testamentstagare dör före testator?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Frågan är indirekt reglerad i 11 kap. 1 § Ärvdabalken (här), där det sägs att ett testamente skall ges den tolkning som kan antas överensstämma med testators vilja. Vad detta innebär är naturligtvis inte helt klart (det varierar ju helt uppenbarligen från fall till fall), men det kan exempelvis vara så att någon har skrivit i testamentet att "A, B och C skall dela lika på samtlig egendom" eller något liknande. Om i så fall C har avlidit innan testator, torde testamentet böra ges den tolkningen att A och B skall dela på egendomen. Är det istället så att testamentstagaren skulle ärva något specifikt, till exempel en sommarstuga, och denna sedan inte kan tolkas som innefattad i någon annan del av testamentet, torde egendomen gå i arv enligt lagen (t.ex. till testatorns barn).

En specialregel finns i 11 kap. 6 § Ärvdabalken. I denna står att om testatorn var någon som även utan testamentet skulle ha haft arvsrätt (till exempel ett barn), går arvsrätten enligt testamentet vidare till testamentstagarens barn.

Kort sammanfattat får man alltså i första hand försöka tolka testamentet, men om det över huvud taget inte går att finna någon tolkning som upplyser om vad skall ske med egendomen får arvet av just den egendomen ske enligt lagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll