Vem ärver min enskilda egendom?

2019-07-22 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag och min syster har av våra föräldrar fått skog och ett hus, som ENSKILD EGENDOM.Min syster har inga barn.Det har jag. Vi är båda gifta.Om jag dör, vem ärver då min enskilda egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), jag kommer även att beröra regler från äktenskapsbalken (ÄktB).

Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap 1 § ÄktB). Äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller dödsfall (1 kap 5 § ÄktB).

Huvudregeln vid enskild egendom vid en bodelning är att denna undantas och alltså inte delas lika på. Däremot vid en bodelning med anledning av att den ena maken dör, kommer all egendom att gå till den efterlevande maken oavsett om den gjorts till enskild egendom eller ej (3 kap 1 § ÄB).

Den delen av arvet som den enskilda egendomen utgör, ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt, som innebär att denne får använda egendomen men inte testamenteras eller ges bort i gåva. Resterande del av arvet ärver denne med full äganderätt och kan då förfoga över den fritt.

Dina barns roll i detta blir då den efterlevande maken avlider. Barnen har då efterarvsrätt och kommer att ärva allt vid detta tillfälle. Förutsatt att barnen är era gemensamma.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (365)
2020-05-11 Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?
2020-05-10 Vad händer med ett arv jag fått om jag eller min make avlider?
2020-05-07 Hur blir mitt arv till mitt barn enskild egendom?
2020-05-02 Blir förskott på arv enskild egendom?

Alla besvarade frågor (80244)