Vem ärver min bror och hans amerikanska fru när de dör, bosatta i USA sedan 20 år?

Hej,

Min bror bor i USA. Han har bott där i ca 20 år och har inga planer på att flytta hem. Han är gift men har inga barn. Hans fru har en syster som har två barn och jag har ett barn. Min fråga är vem som ärver min bror och hans fru när de går bort? Om min bror dör först antar jag att allt tillfaller hans fru och när hon går bort hamnar det hos hennes systers barn. Medan om min brors fru dör först ärver min bror henne och sedan går allt till mitt barn. Men det verkar knasigt att det ska ha någon betydelse vem som går bort först. Tacksam för svar på vad som gäller och vad man bör tänka på.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Den svenska rättens arvsregler återfinns i ärvdabalken (ÄB)


Om ett testamente finns ska arvet fördelas utefter testatorns (den avlidnes) vilja

Om den som dör först har upprättat ett testamente ska detta respekteras och arvet delas ut i enlighet med testatorns vilja.Om det inte finns ett testamente finns regler i den svenska rätten om hur arvet ska fördelas

För de fall där det inte finns ett testamente träder ärvdabalkens (ÄB) regler in och anger hur arvet ska fördelas. I de fall då den avlidne är gift ska allt som denne lämnar efter sig tillfalla den efterlevande maken, ÄB 3 kap. 1 §. Om den avlidne inte hade några barn ska dennes föräldrar efterärva ur den efterlevande makens dödsbo efter dennes bortgång, ÄB 3 kap. 2 §. Om föräldrarna är bortgångna blir det istället syskon som ska efterärva.

Applicerat på din situation skulle den svenska lagen medföra att du efterärver ur hennes dödsbo om han dött först och hans arv alltså tillfallit henne (förutsatt att dina föräldrar inte lever).Svensk rätt eller amerikansk rätt

Det som försvårar situationen och min möjlighet att ge dig ett svar på detta är att jag inte känner till den amerikanska rätten. Om han har bott i USA i 20 år och är gift där tänker jag att han kanske är medborgare där, och att det är amerikansk rätt som ska gälla för att utreda arvsfördelningen efter hans eller hans frus död.


Sammanfattningsvis går ett testamente före arvsregler som återfinns i lagtext, eftersom det uttrycker den avlidnes vilja och är rättsligt bindande. Om svenska arvsregler skulle gälla (något som exempelvis skulle kunna anges i hans testamente) skulle det medföra att du efterärver ur fruns dödsbo, vilket alltså innebär att oavsett vem som dör först har du möjlighet att efterärva din bror ur den sist avlidne makens dödsbo, ÄB 3 kap. 2 §.

Om det inte finns ett testamente blir det svårt att besvara denna fråga eftersom din bror är bosatt i USA och jag saknar kunskap om amerikansk rätt. Jag skulle ändå rekommendera att du kontaktar Lawlines jurister för att se om de bättre kan besvara detta, eller vägleda dig vidare. Det gör du här.


Med vänlig hälsning,


Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000