Vem ärver min bostad, sambon eller mina barn?

Hej

Jag är 49 år med 2 barn. 20 år och 17 år. Jag äger ensam huset jag bor i med mina barn och sambo. Jag ägde redan huset när vi blev sambos. Om jag dör, är det ju mina barn som ärver mitt hus. Jag undrar vad som händer med min sambo då? Jag vill heller inte att mina barns pappa ska vara delaktig i att hjälpa mina barn med hus,arv m.m.

Hur kan jag säkerställa att en person jag litar på hjälper mina barn med allt om jag dör? De och jag ser gärna att de och min sambo kan få bo kvar i huset.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor vad gäller arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler kring samboförhållandet finns i sambolagen (SamboL). Regler kring förvaltning av barns egendom hittas i föräldrabalken (FB).

Vad händer om någon som är sambo avlider?
Det första som händer när en sambo avlider är att en bodelning ska göras om den efterlevande sambon begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom du redan ägde huset ni bor i innan ni blev sambos, innebär det att huset inte ingår i bodelningen.

Vem har rätt att ärva?
Efterlevande sambo har ingen arvsrätt. Huvudregeln är att den avlidnes bröstarvingar, det vill säga dennes barn, ärver all kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Därför skulle det i ditt fall vara dina två barn som ärver din egendom och ditt hus och inte din sambo.

Vad kan man göra för att ändra på detta?
Om du inte vill att barnen ska få hela din egendom och istället önskar att din sambo ska få behålla en del av/hela huset, kan ett testamente skrivas. Du skulle exempelvis kunna testamentera bort 100% av ditt arv till din sambo, men i det fall kan dina barn begära ut sin laglott genom att jämka testamentet (7 kap. 3 § ÄB). En laglott är hälften av arvslotten som ett barn skulle ärvt om all kvarlåtenskap fördelades på barnen (7 kap. 1 § ÄB). Var och en av barnen måste dock jämka testamentet inom 6 månader för att få ut sin del av arvet efter dig. Med detta sagt kan du testamentera bort 50 % av din egendom till din sambo, som sambon garanterat kommer kunna behålla. Du kan även testamentera bort mer än så, men dina barn kan då jämka det och begära ut sin laglott som de har rätt till. Ett undantagsfall är om dina barn väljer att helt och hållet avstå från att jämka testamentet. I det fall skulle din sambo behålla 100 % av det som har testamenterats.

Dessutom är det möjligt att testamentera bostaden med nyttjanderätt till din sambo (12 kap. 3 § ÄB). I det fall skulle din sambo ha nyttjanderätt till bostaden under sin livstid och när hen går bort kommer dina barn ärva bostaden.

Kommer barnens pappa behöva lägga sig i?
Eftersom ett av dina barn är underårigt är du och pappan barnets förmyndare, i det fall båda ni är vårdnadshavare (10 kap. 1 § FB). En förmyndare förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB). Med detta menas att om situationen skulle vara sådan att du avlider innan ditt barn hinner fylla 18, kommer pappan vara förmyndare och hjälpa till med arvet, så länge det inte är olämpligt att pappan gör det. I det fall kan någon annan förordnas som förmyndare (10 kap. 3 § 2 stycket FB).

Om du däremot är ensamstående förälder är det endast du som anses vara förmyndare (10 kap. 2 § 2 stycket FB). Om du skulle avlida skulle ditt barn alltså inte ha någon förmyndare. I en sådan situation ska tingsrätten förordna en ny förmyndare (10 kap. 5 § FB). Om en förälder dör som har ensam vårdnad ska rätten i första hand anförtro vårdnaden till den föräldern som är efterlevande, ifall föräldern anses lämplig utifrån barnets bästa (6 kap. 9 § 2 stycket FB). Skulle inte föräldern anses lämplig kommer istället två särskilt förordnade vårdnadshavare att utses. Dock finns det möjlighet för dig att ge tillkänna vem du önskar vara förmyndare för barnet. Denna person kan då förordnas om det inte är olämpligt (10 kap. 7 § FB). Förslagsvis skulle du kunna önska att din sambo förvaltar ditt barns arv.

Slutsats
Det jag skulle rekommendera dig att göra är att skriva ett testamente som gör att din sambo ärver ditt hus och i sådana fall få bo kvar. Exempelvis kan du tydliggöra i testamentet att du önskar att dina barn ska ärva din sambo efter hens död. Dessutom kan du även skriva vem du önskar som förmyndare för ditt ena barn. Vad som ska skrivas i testamentet beror helt och hållet på vad du vill ska ske efter din bortgång. Därför tror jag att det klokaste skulle vara att boka tid med en jurist som hjälper er att upprätta ett testamente, så länge ni inte vill göra det själva. Om ni vill ha hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile RumsaiteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”