Vem ärver mig?

2021-01-10 i Bröstarvinge
FRÅGA
Jag har 5 vuxna barn och en fru. Dessutom har jag ytterligare ett vuxet barn med en annan kvinna. Detta barn som vi kan kalla X, känner ingen till i min nuvarande familj. Vi har aldrig haft kontakt då mamman till detta barn vägrat att vi ska ha kontakt. Jag betalade underhållsbidrag tills X var 18 år. Jag tror inte ens att X vet om att jag existerar, då han är uppvuxen med en annan pappa. Min fråga gäller arv. När jag går bort, vem ärver mig och hur sker fördelningen? Kommer X få information om min bortgång och ha rätt till arv? Kan jag redan nu skriva ett testamente där jag skriver vem jag vill ska ärva mina tillgångar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har sex barn varav fem är gemensamma med din nuvarande fru. Vidare tolkar jag det som att du undrar hur arvsordningen ser ut när du avlider samt om du kan upprätta ett testamente.

Vem har rätt till arv?

Om du avlider utan att ha upprättat ett testamente kommer din kvarlåtenskap till fullo att följa den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är det i första hand ens bröstarvingar, dvs barn och deras avkomlingar, som är arvsberättigade. I ditt fall skulle i så fall din kvarlåtenskap att fördelas på dina sex barn i lika stora delar. Om du är gift med din fru när du avlider har hon dock arvsrätt före era gemensamma barn och kommer att ärva deras andelar med fri förfoganderätt. Era fem barn får i så fall ut sitt arv efter dig först när även deras andra förälder, din fru, avlider (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB).

När en person avlider kan man beställa ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket som visar vilka efterlevande släktingar man har, så som maka och bröstarvingar. Om du är registrerad som fader till barnet du benämner som X ska X finnas med i ett sådant intyg som visar vilka efterlevande du har och kan på så sätt bli informerad om dödsfallet. Om X adopteras av någon, exempelvis pappan hen växt upp med, utsläcks dock de juridiska banden mellan dig och X. X ärver i så fall efter sin adoptivförälder och inte längre från dig.

Kan jag ändra arvsordningen genom att upprätta ett testamente?

Det är möjligt att till viss del ändra de arvsrättsliga förutsättningarna genom att upprätta ett testamente. Dock gäller särskilda regler för bröstarvingar där en del av kvarlåtenskapen är förbehållen dem och kan inte testamenteras bort – detta för att man inte ska kunna göra sina bröstarvingar arvslösa.

En bröstarvinge har alltid rätt att få minst sin laglott i arv. Laglotten motsvarar hälften av det som de enligt lag skulle ha erhållit, dvs arvslotten. Eftersom du har sex bröstarvingar utgör deras legala arvsandel 1/6 vardera av den totala kvarlåtenskapen. Deras laglott motsvarar således hälften av detta, dvs 1/12 vardera. Denna delen kan inte testamenteras bort, utan utgör bröstarvingens garanterade arv från sin förälder (7 kap. 1 § ÄB). Om testamentet inskränker på en bröstarvinges laglott krävs dock att hen påkallar jämkning av testamentet för att utfå sin laglott. Görs inte detta går arvsrätten förlorad (7 kap. 3 ÄB).

Jag hoppas du har fått lite klarhet i dina frågor! Önskar du mer hjälp råder jag dig att kontakta Lawlines juristbyrå för vidare rådgivning eller ställ en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97626)