Vem ärver lägenheten när sambon dör? Även fråga om arvsrätt i annat EU-land

Hej.

Jag planerar att flytta till Portugal och skriva mig där.Jag kommer flytta in hos min pojkvän som äger en lägenhet.

Vad händer om han dör, vi vill bägge att lägenheten ska vara en del av hans barns arv, vi har inga gemensamma barn. Hur ska denna vilja dokumenteras för att vara laglig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Av din fråga framgår inte om din pojkvän är portugisisk eller svensk medborgare. Detta får betydelse för frågan och därför kommer jag dela upp mitt svar Därför kommer jag att besvara fråga utifrån två olika scenarion.

Din pojkvän är svensk medborgare

Före 17 augusti 2015 gällde svenska arvsregler för svenska medborgare som var bosatta i andra EU-länder. Dock förändrades detta genom antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012. Sedan 17 augusti 2015 gäller istället som huvudregel arvsreglerna för det land man är bosatt i. Är din pojkvän svensk medborgare betyder det alltså portugisisk arvslagstiftning kommer att tillämpas om inga åtgärder vidtas.

Dock är det möjligt att genom testamente eller särskild förklaring förordna om att svensk lagstiftning blir tillämplig.

Är ni sambos vid din pojkväns eventuella bortgång betyder det enligt huvudregeln att en bodelning ska ske av samboegendomen, dvs bohag och bostad, se Sambolagen 8 §. Emellertid verkar din pojkväns lägenhet inte vara en bostad som från första början har förvärvats för ert gemensamma bruk, varför lägenheten inte skulle ingå i bodelningen, se Sambolagen 3 §. Dock kan du ändå få rätt att överta lägenheten mot kompensation om du anses ha behov av det, se Sambolagen 22 §.Nu är jag medveten om att varken du eller pojkvännen har för intresse att du skulle ta över lägenheten, och därför kan du välja att inte begära bodelning av samboegendomen enligt Sambolagen 18 § st 1,men det kan ändå vara bra att förstå lite hur arvsreglerna ser ut vid samboförhållanden.

Om din pojkvän är portugisisk medborgare

Enligt portugisisk arvsrätt har endast make och barn en lagskyddad arvslott. Förutsatt att ni gifter er kommer därför makens barn att ärva och inte du. Om den partnern som ägde en bostad avlider ger portugisisk lagstiftning den kvarlevande partnern, alltså dig, rätt att bo kvar i 5 år. Detta är under förutsättningen att ni har varit sambos i mer än två år, men lägenheten ärvs alltså inte av dig.

Sammanfattningsvis kan man säga att så länge ni inte gifter er kommer din pojkväns kvarlåtenskap (däribland lägenheten) inte att ärvas av dig.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”