Vem ärver i samboförhållanden?

Hej,

Jag undrar angående vad jag har rätt till som barn

vid dödsfall av min pappa. Sambon är inte förtjust i oss, hans döttrar, och vill oss inte väl.

Han och hans sambo som han är förlovad till bor i en villa som jag antar att han äger o står på då hans sambo inte har några pengar.

Behöver jag oroa mig om vad som händer den dagen pappa väl går bort? Har hans sambo rätt till hans arv på något sätt och har hon någon rätt till huset? Hon har också egna barn som inte är med min pappa, dem har väl på något sätt inte rätt till hans pengar på något vis?

Ska jag be honom skriva testamente för att vara säker på att det inte blir problem den dagen han går bort?

Hon kommer ta all chans hon får till att få allt, vilket jag är rädd för.

Vad är det som gäller och vad har jag och min syster rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna kring vad som gäller i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL). Jag kommer i mitt svar både behandla det fall att er pappa var i samboförhållande vid hans dödfall, och det fall att han har gift sig med sambon vid dödsfallet.

Vem har arvsrätt

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser. I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Dödsfall i samboförhållande

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).

För bostaden spelar det roll ifall er pappa ägde denna innan samboförhållandet eller om villan köptes för att de skulle bo där tillsammans. Köptes bostaden för att de skulle bo där tillsammans, utgör den samboegendom och ska ingå i bodelningen vilket innebär att er pappas sambo har rätt till hälften av bostaden. Om bostaden däremot köptes innan samboförhållandet så kommer den inte ingå i bodelningen och den efterlevande sambon har i det fallet inte någon rätt till villan.

När ett samboförhållande upphör genom dödsfall har den efterlevande sambon ett visst skydd genom den s.k. "lilla basbeloppsregeln". Denna innebär att sambon har rätt till egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL) – dvs. att om sambon efter bodelningen får ut mindre än detta så har denna rätt till att ur dödsboet få ut det som behövs för att komma upp till två prisbasbelopp som år 2020 är 94.600 kr.

Om sambor gifter sig

Om din pappa däremot gifter sig med hans sambo innan han går bort förändras situationen lite. Huvudregeln om den avlidna var gift vid dödstillfället är att den efterlevande maken ärver allt med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB) – dock gäller inte detta om den avlidna har barn utanför äktenskapet, vilket er pappa har. Ni kommer alltså fortfarande vara de enda som ärver er pappa.

Dock finns det även här en skyddsregel för den efterlevande maken, som innebär att denne alltid har rätt att få ut egendom till ett värde om 4 prisbasbelopp inklusive det som denne fått ut genom bodelning – det är alltså det dubbla av skyddsregeln för sambor (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

För att sammanfatta så ärver sambor inte varandra, förutom den egendom de får genom bodelning eller genom testamente. Det är istället du och din syster, som bröstarvingar, som ärver eran pappa i det fall han skulle gå bort – även i det fall att han gifter sig med sin sambo. Testamente behöver ni alltså inte upprätta eftersom att det främst är till för att frångå arvsreglerna som är skrivna i lagen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning