Vem ärver i samboförhållanden?

Jag har en fråga. Min pappa har innan han träffade min mamma ett barn med en annan kvinna. När han träffade min mamma så fick dem mig och min lillasyster. Så jag och min lillasyster har en halv syster. Varken jag eller mina två systrar har kontakt med vår pappa och han har nu ett samboförhållande. Var av hans sambo har tre barn sen tidigare förhållande. De har alltså inga barn tillsammans och dem är vad jag tror bara förlovade. Då till min fråga: När vår pappa går bort, vem är det som ärver efter honom? Är det vi, hans barn eller är det hans sambo? Mvh anonym

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB) men även sambolagen (SamboL) blir tillämplig i vissa delar.

När din pappa dör har som utgångspunkt hans bröstarvingar rätt till arv. Hans bröstarvingar är hans barn, dvs du och dina två systrar. Ni får lika stor andel var, dvs 33%, om han inte testamenterat att egendomen ska fördelas på något annat sätt (ÄB 2:1). Som bröstarvinge har man dock alltid rätt till 50% av vad man skulle få i normalfall så var och en av er kommer alltid ha rätt till minst 16.5% av hans egendom (ÄB 7:1).

Här kan det vara värt att nämna vad din pappas egendom kommer bestå av. Eftersom han är i ett samboförhållande så kommer förmodligen bodelning ske när din pappa dör (Sambolag 8§ 1st). I denna kommer endast viss egendom ingå, den är nämligen inte lika omfattande som bodelningen som sker efter ett äktenskap. Det är sambornas "gemensamma bostad och bohag" som ska ingå ifall denna egendom förvärvats för gemensam användning (SamboL 8§ j. ). Med gemensamma bostad avses den fastighet/lägenhet som de bor i (SamboL 5§). Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och andra inre lösa saker som är avsedda för det gemensamma hemmet och som inte används uteslutande av en sambo eller för fritidsändamål (SamboL 6-7§§). Kravet på att egendomen ska ha varit förvärvad för gemensam användning innebär att egendomen måste ha köpts för att båda sambor ska använda den - en bostad man köpt innan man träffar sin sambo skulle alltså undantas även om den utgör "gemensam bostad". Samborna delar sedan lika på värdet av denna egendom, med vissa undantag för om särskilda skulder föreligger (SamboL 14§). Det är vad din pappa får i denna hälftendelning plus hans egendom som inte ingick i bodelningen som du och dina systrar kommer ärva.

Detta är utgångspunkten. Det finns vissa saker som skulle kunna krångla till det. Ifall din pappa var gift med sin första partner (mamman till din halvsyster) eller din mamma så kan rätt till s.k efterarv föreligga för någon av er. Så skulle vara fallet ifall din pappa var gift med någon av dessa kvinnor och äktenskapet upplöstes genom att denne dog, eftersom din pappa då skulle ärva istället för hennes bröstarvingar (ÄB 3:1). Ett efterarv är en rätt att få ut en större del av någons kvarlåtenskap för att man inte fick sitt arv på grund av att den man skulle ärva från var gift. Eftersom du inte nämner en sådan omständighet så utgår jag från att något efterarv inte är aktuellt - jag uppmuntrar dig dock att ställa frågan mer specifikt till oss på Lawline ifall jag skulle tolkat läget fel.

Det korta svaret på din fråga blir alltså att det är du och dina systrar som ärver din pappa. Möjligen skulle det kunna finnas en rätt till efterarv ifall din pappa var gift med sina tidigare partners. Det ni ärver är hans tillgångar efter en bodelning har skett med hans nuvarande sambo. Jag hoppas det svarar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning