FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge11/04/2022

Vem ärver i en bröstarvinges ställe?

Min far var ensamstående och gick bort hösten 2021. Han hade tre döttrar ihop med vår mamma.

En dotter gick bort 2006 och hon var inte gift eller hade några barn.

Så två barn finns kvar i livet, jag och min syster.

Vår mamma är fortfarande i livet.

Vår mamma påstår nu att vår döda syster ärver en tredjedel av vår fars dödsbo och att hon i sin tur ärver vår döda syster. Stämmer detta?

Vår mamma tillhör arvsklass 2 och jag och min syster arvsklass 1, såpass har vi förstått.

Kan dessa blandas, vilket det blir om vår mamma har rätt?

Tar inte vår systers arvslinje slut i och med att hon inte hade några barn?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det framgår inte i din fråga om din mamma och pappa var gifta så jag kommer utgå från att dom var ogifta i mitt svar. Det framgår inte heller om din pappa upprättat ett testamente efter sig, så jag förutsätter att något sådant inte finns.

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Precis som du säger finns det olika arvsklasser och de reglerar arvsordningen om inget testamente är upprättat. Först att ärva är bröstarvingarna, dvs arvlåtarens barn och barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led (2 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Kvarlåtenskapen ska delas lika mellan alla bröstarvingar och vardera bröstarvinge får ut sin arvslott (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB).

Ni tre döttrar är bröstarvingar till er pappa, eftersom en dotter är död ska hennes avkomlingar träda i hennes ställe (2 kap 1 § 2 stycket ÄB). Dock har hon inga avkomlingar och det är därmed inte möjligt.

Enligt parentelprincipen gäller att första parentelen (arvsklassen) måste vara uttömd innan arvingarna i andra parentelen kan komma i fråga. Så det du skriver stämmer, din mamma kan INTE ärva er pappa så länge det finns bröstarvingar (2 kap. 2 § ÄB). Du och din syster som är i livet kommer därför ärva hälften vardera.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Linnea RosendahlRådgivare