Vem ärver hus som står på ena maken, efterlevande maka eller barnen?

Hej! Min far står på huset, min mor står ej på huset och bor nu på demensboende. De är gifta sedan 1950 talet. Vi är tre barn som undrar vad som händer om min far går bort? Hur blir det med huset? 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

När din far går bort kommer huset tillfalla er mor under tiden hon lever enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Så länge modern lever kommer hon ha fri förfoganderätt över huset vilket innebär att hon kan disponera över egendomen så länge förfoganderätten består. Om modern däremot är satt under förvaltarskap på grund av sin demens förlorar hon sin rättshandlingsförmåga, d.v.s. rätten att själv köpa, sälja eller ingå avtal med allt som har med huset att göra. 

Vid moderns bortgång kommer huset tillfalla er till lika del eftersom ni är bröstarvingar till fadern och står först på tur att ärva efter honom, se 2 kap. 1 § ÄB.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor kring arv eller andra delar av juridiken så tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000