Vem ärver ett barns försäkringsersättning?

2019-12-07 i Barnrätt
FRÅGA
Vår minderåriga son har efter en svår olycka fått ett högt försäkringsbelopp utbetalt på sin barnförsäkring. Då beloppet är stort så får vi föräldrar inte förvalta pengarna utan det gör Överförmyndarenheten.Vår undran är vad som händer med vår sons pengar om han avlider?Fortsätter överförmyndaren att äga rätten till förvaltning av pengarna? Går pengarna tillbaka till försäkringsbolaget?Eller ärver vi i familjen pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att börja med att förklara varför beloppet förvaltas av Överförmyndarenheten.

Reglerna för ett barns tillgångar finns i föräldrabalken (FB). När ett barn har större tillgångar finns det särskilda regler för att skydda barnets intressen. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (46 500*8=372 000) ska förvaltningen ske med överförmyndarens kontroll (13 kap 2 § FB). Tillgångarna ska då placeras på ett säkert sätt (13 kap 4–7 §§ FB). Om förvaltningen av ert barns tillgångar beror på det höga beloppet är det en förvaltning med särskild överförmyndarkontroll. Det är barnets tillgångar som förvaltas, i ert fall utgörs barnets tillgångar av försäkringsersättningen. Tillgångarna tillhör barnet och inte försäkringsbolaget.

Om barnet dör och arvet ska fördelas är ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. Jag förutsätter att ni föräldrar är arvsberättigade (ÄB 1 kap 1 §). Som arvingar är ni också dödsbodelägare (18 kap 1 § ÄB). Efter dödsfall ska barnets tillgångar fördelas mellan de arvsberättigade. Den avlidnas tillgångar ska antecknas vid beloppet de uppgick till vid dödsfallet (20 kap 4 § ÄB). Tillgångarna ska förvaltas av dödsboet under tiden dödsboet utreds (18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att Överförmyndarenhetens kontrolluppdrag upphör när dödsbodelägarna kan ta vid. Försäkringsersättningen kommer på så sätt att förvaltas av er som dödsbodelägare när dödsboet utreds. Finns inga bröstarvingar till ert barn kommer ni föräldrar att dela på arvet (2 kap 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis utgör försäkringsersättningen ert barns tillgångar. Tillgångarna förvaltas i nuläget under särskild överförmyndarkontroll. Om barnet som äger tillgångarna avlider kommer tillgångarna att förvaltas av dödsbodelägarna innan arvet fördelas. Finns inga bröstarvingar kommer ni föräldrar att dela på arvet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1430)
2020-04-02 Kan min föredetta flytta med min dotter utan att jag godkänt det?
2020-03-31 Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?
2020-03-31 Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?
2020-03-31 Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

Alla besvarade frågor (78734)