Vem ärver enskild egendom och övrig egendom vid efterlevande makes död?

Min man och hans syster fick 1980 50 % var av en fastighet i gåva av sina föräldrar. I gåvobrevet anges att fastigheten skall vara enskild egendom som inte utan givarens skriftliga samtycke av gåvotagaren omvandlas till giftorättsgods. Givaren är död. Min mans syster har blivit änka och det finns inga barn i hennes äktenskap. Min man och jag har barn. Hennes avlidne make har brorsbarn. Jag undrar hur arvet blir efter henne dels beträffande den beskrivna fastigheten dels beträffande hennes övriga egendom där ingenting finns skrivet.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om testamente och arv hittar du i Ärvdabalken (förkortas ÄB) och reglerna om bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).

Systerns och makes bodelning efter hans död

När din mans systers make dog, ska en bodelning ha gjorts, 9 kap 1 § ÄktB. En bodelning går ut på att makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Till en början undersöker man hur stora tillgångar och skulder makarna har, 11 kap 1 § ÄktB. Det som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allting som inte är enskild egendom, kallas för giftorättsgods och ska ingå, 7 kap 1 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB. Ifall makarna har skulder ska lika mycket som skulderna avser, dras av från respektive makes giftorättsgods, 11 kap 2 § ÄktB. Det som blir kvar av giftorättsgodset efter att avdrag gjorts för skulder, ska läggas ihop och sen delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB.

Eftersom du beskriver att inget finns skrivet, utgår jag ifrån att systerns make inte hade något testamente och att hon alltså har ärvt sin makes kvarlåtenskap, 3 kap 1 § ÄB. Makens kvarlåtenskap består av hans giftorättsgods efter bodelningen samt eventuell skuldtäckning och eventuell enskild egendom. Systerns totala egendom består då alltså av sin egen enskilda egendom, det hon fått genom bodelningen (50 % av giftorättsgodset samt eventuellt skuldtäckning) och hennes makes kvarlåtenskap.

Makens familj kommer att ärva honom i efterhand

När systern dör, kommer hennes makes familj att få ärva honom i efterhand, 3 kap 2 § ÄB. Syftet med detta är att arvet inte ska påverkas av vem i ett äktenskap som dör först utan bådas familjer ska ha rätt att ärva sin egen släkting. För att veta hur mycket makens familj ska ärva räknar man ut hur stor andel av systerns totala egendom som består av hennes makes kvarlåtenskap. Makens kvarlåtenskap/systerns totala egendom = andelskvoten.

När systern dör, kommer hennes makes familjs arv att beräknas på följande sätt.

Systerns totala egendom vid sin död x andelskvoten = makens familjs arv, 3 kap 2 § ÄB. Eftersom makens brorsbarn är hans närmsta släktingar blir det de som ärver detta, 2 kap 2 § ÄB.

Din man ärver resten efter systern

Eftersom fastigheten är systerns enskilda egendom togs denna inte med i bodelningen utan förblev hennes enskilda. Din man kommer alltså att ärva de andra 50 % av fastigheten när hans syster dör, 2 kap 2 § ÄB. Han kommer även att ärva allt som blir kvar efter att den döde makens brorsbarn fått sina arv, 2 kap 2 § ÄB.

Sammanfattning

Din man ärver sin systers del av fastigheten om hon dör. Hennes övriga egendom kommer att delas upp mellan din man och den döde makens brorsbarn eftersom de har rätt till arvet efter sin farbror.

Hoppas att jag kunde hjälpa dig att få mer klarhet i din situation!

Elin JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000