Vem ärver enskild egendom?

2020-10-08 i Enskild egendom
FRÅGA
Är gift, inga gemensamma barn, partnern har två barn sedan tidigare.Vi har ett äktenskapsförord där viss egendom står som enskild (gäller oss båda)Vad gäller när någon av oss avlider? Ärver vi varandras enskilda egendom enligt giftorätt eller behöver vi skriva testamente för de delarna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär enskild egendom?

Att egendom har gjorts till enskild innebär att den inte ska ingå i en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Att egendom är enskild påverkar inte arvet, utan endast ifall egendomen i fråga ska ingå i bodelningen eller ej.

Vad händer om jag avlider?

När en make i ett gift par avlider ska man som huvudregel genomföra en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna. Det som den avlidna maken erhåller på sin sida i bodelningen utgör tillsammans med dennes enskilda egendom dennes kvarlåtenskap.

Om du avlider kommer din make att ärva hela din kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ÄB). Din kvarlåtenskap består av vad du erhöll i bodelningen + din enskilda egendom. Vill du ändra arvsförhållandena bör du upprätta ett testamente.

Vad händer om min make avlider?

Om din make avlider först skulle det genomföras en bodelning. Det din make skulle erhålla i bodelningen tillsammans med hens enskilda egendom utgör sedan hens kvarlåtenskap.

Kvarlåtenskapen skulle sedan ärvas av den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom de är särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt, men de kan också välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, men det får de själv välja ifall de vill göra eller ej (3 kap. 1 och 9 § ÄB).

Du ärver alltså inte din make eftersom hen har två särkullbarn som har arvsrätt före dig i sin ställning som särkullbarn. Om din make vill ändra på arvsförhållandena måste hen upprätta ett testamente. Hens testationsfrihet är dock begränsad till 50 % eftersom barnen alltid minst har rätt till sin laglott. Men hen kan alltså testamentera bort 50 % av hela sin kvarlåtenskap på det sätt hen själv önskar.

Sammanfattning

Att egendom gjorts till enskild egendom skyddar den från att ingå i en bodelning. Den enskilda egendomen ingår dock i kvarlåtenskapen som är det som sedan delas ut i arv.

Om du avlider först kommer din make att ärva dig eftersom du inte har några barn. Han kommer således att ärva hela din kvarlåtenskap där din enskilda egendom ingår. Om du inte vill att din make ska ärva din enskilda egendom måste du testamentera bort denna till någon annan.

Om din make avlider först kommer hela hens kvarlåtenskap att fördelas på hens två barn som har rätt att få ut sitt arv direkt i egenskap av särkullbarn. Om hen vill att arvet ska fördelas på annat sätt måste hen upprätta ett testamente.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?