Vem ärver livförsäkring?

FRÅGA
Jag och min sambo bor tillsammans och har hennes son varannan vecka. Tillfaller hennes livförsäkring barnets pappa eller mig ? För försäkringen ska väll ändå gå till sonen och inte delas ut till mig/fader ? Hur funkar det ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Livförsäkring och förmånstagare

Det korta svaret på din fråga är att det beror om och isåfall vem din sambo har skrivit in som förmånstagare på sin livförsäkring. Den person som hon eventuellt har skrivit in som förmånstagare på livförsäkringen kommer vid hennes dö direkt att få tillgång till livförsäkringen och livförsäkringen kommer således inte att ingå i hennes kvarlåtenskap, 14 kap. 7 § 1 stycket försäkringsavtalslag (2005:104) (FAL).

Om det är så att du är inskriven som förmånstagare och det skulle leda till ett oskäligt resultat för hennes son (bröstarvinge), kan förordnandet jämkas och helt eller delvis tillfalla sonen istället för dig. Vid den eventuella prövningen beaktas omständigheterna vid förordnandet och bröstarvinges ekonomiska förhållanden, 14 kap. 7 § 2 st. FAL.

Legala arvsordningen

I det fallet att din sambo inte har skrivit in någon särskild förmånstagare i sin livförsäkring kommer beloppet vid hennes död att ingå i hennes dödsbo och fördelas enligt de allmänna reglerna i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Det innebär isåfall att hennes son kommer att ärva hennes kvarlåtenskap om det inte finns något testamente, 2 kap. 1 § ÄB. Det vill säga varken du eller barnets pappa kommer att ärva sambons kvarlåtenskap eftersom sambos inte ärver varandra och inte heller f.d. makar.

Sammanfattning

Det som är avgörande är om din sambo skrivit in någon som förmånstagare till sin livförsäkring. I det fallet kommer den som är förmånstagare som huvudregel att tilldelas beloppet i försäkringen direkt, det vill säga vid sambons död är huvudregeln att förmånstagaren får ut hela beloppet direkt eftersom försäkringen inte kommer ingå i hennes dödsbo. Om sambon inte har skrivit någon särskild förmånstagare, kommer sonen vid sambons död att tilldelas försäkringen enligt den legala arvsordningen (om det inte finns något testamente som säger något annat).

Hoppas du fått svar på din fråga!

MVH

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93145)