Vem ärver en avliden ogift förälder om den ena av två bröstarvingar har avlidit, och den avlidne bröstarvingen inte hade några barn?

2016-12-07 i Bröstarvinge
FRÅGA
En förälder dör, det finns två bröstarvingar men en är död ,den hade inga barn.Vem ärver då?Mvh Sarah
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § 1 st. ÄB här är arvlåtarens bröstarvingar arvsberättigade i första hand. Om arvlåtaren däremot var gift, är det enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB här den efterlevande maken som först ärver kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Av din fråga att utläsa verkar det inte som att föräldern i ditt fall var gift. Detta medför att det är den avlidnes bröstarvingar som, enligt den legala arvsordningen, är arvsberättigade i första hand.

I 2 kap. 1 § 2 st. ÄB här står det att arvlåtarens bröstarvingar ska ta lika stor lott vardera. Fortsättningsvis står det att för det fall att en bröstarvinge är avliden så ska dennes barn träda in och ärva bröstarvingens del. Barnen ska också ta lika stor lott vardera.

Sammanfattningsvis – och då förutsatt att föräldern inte var gift – kommer den bröstarvinge som fortfarande lever att ärva den avlidne föräldern. Detta eftersom den bröstarvinge som avlidit inte har några barn som kan träda i dennes ställe och ärva. All kvarlåtenskap från föräldern ska således gå till den nu levande bröstarvingen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (405)
2020-11-21 Kan icke-biologiska barn ärva?
2020-11-13 Hur får efterlevande make förfoga över arv från den avlidna maken?
2020-11-05 Har barnbarn rätt till arv efter morfar?
2020-10-19 Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?

Alla besvarade frågor (86431)