FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom25/06/2016

Vem ärver egendom som är enskild genom testamente?

Hej,

Min mamma har dött. Jag är enda barnet. Hon har testamenterat sina tillgångar till mig, dvs kapital och en bostadsrätt som enskild egendom i äktenskap till mig eller hennes eventuella bröstarvingar, dvs hennes barnbarn.

Min man har två särkullebarn. Och vi har tre barn tillsammans.

Min fråga är: Räcker det att spara hennes testamente, och om jag dör, ärver mina/vår barn dessa pengar när min man har dött?

I min mans och mitt testamente står det att "den av oss som överlever den andre skall med full ägande rätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap" och att särkullebarnen endast har rätt till sin laglott och därefter inte något mera av min kvarlåtenskap".

Jag vill, sålunda, med detta försäkra mig om att detta kapital går först till min man och sedan till våra barn, om jag dör först.

Om han dör först, antar jag att, min mammas kapital är mitt som enskild egendom?

Om ej, vad måste jag göra och vad kostar detta?

Lawline svarar

Hej,

Regler om enskild egendom finns i Äktenskapsbalken, det hittar du här.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Att du har ärvt din mammas tillgångar som enskild egendom innebär att dessa tillgångar inte är så kallat giftorättsgods. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§ samt 2§ 4 punkten.

Det är endast sådan egendom som är ert gemensamma giftorättsgods som skulle kunna ärvas av din mans särkullbarn om han går bort före dig. Särkullbarnens laglotter kommer att beräknas utifrån din mans egendom och hälften av ert gemensamma giftorättsgods. Särkullbarnen har däremot inte rätt till någon del av din enskilda egendom. Det framgår av Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§, 11 kap. 3§ och Ärvdabalkens 7 kap. 1§.

När du går bort kommer all din egendom, även den enskilda egendomen, att ärvas av dina barn. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§ första stycket.

Om du är gift med dina barns pappa när du går bort kommer din egendom dock istället att tillfalla honom i första hand. Era gemensamma barn kommer sedan att få ut arvet efter dig när även din make gått bort. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 3 kap. 1§ första stycket och 2§ första stycket.

Som svar på dina frågor så kommer alltså din egendom att gå först till din man och sedan till era barn om du dör. Arvet efter din mamma kommer att förbli din enskilda egendom även om din man skulle dö först.

Tänk på att, som du säger, spara din mammas testamente för att kunna intyga att tillgångarna du ärvt är din enskilda egendom.

Hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?