Vem ärver efterlevande make?

2020-02-21 i Efterarv
FRÅGA
Gift par utan barn. Kvinnan har syskon, mannen har kusiner som närmaste släktingar.Om kvinnan dör först tillfaller allt maken med fri förfoganderätt.När maken senare dör, tillfaller då hela boets tillgångar kvinnans syskon eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arvsrätt finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter refererad till som ÄB. Först och främst kan det vara bra att känna till vilka arvsklasser som finns. Barn till den avlidne, även kallade bröstarvingar, ärver först. (2 kap. 1 § ÄB) Om det inte finns några bröstarvingar efter den avlidne ärver dennes föräldrar, och i den mån föräldrarna är avlidna ärver den avlidnes syskon eller syskonbarn. (2 kap. 2 § ÄB) Saknas tidigare nämnda så ärver far- och morföräldrar till den avlidne, alternativt barn till dessa om far- och morföräldrar har avlidit. Dock ärver inte kusiner varandra varav den efterlevande maken till kvinnan skulle sakna arvingar enligt frågan. (2 kap. 3 § och 2 kap. 4 § ÄB)

Det framkommer även i lagtexten att makar ärver varandra. (3 kap. 1 § ÄB) När sedan den efterlevande maken bortfaller så har efterlevande syskon till den först avlidna makan arvsrätt. De har då rätt till den del av den efterlevande makens kvarlåtenskap som ärvts med fri förfoganderätt från den avlidne makan. När man ärver med fri förfoganderätt i detta fall innebär det att den efterlevande maken inte kan testamentera bort det. (3 kap. 2 § ÄB)

Eftersom det i frågan framkommer att det endast finns kusiner till den efterlevande maken så kommer det inte finnas några arvingar till den efterlevande maken. Detta innebär att hela kvarlåtenskapen efter den efterlevande maken kommer tillfalla de arvingar som finns efter den avlidne kvinnan. Följaktligen ärver syskonen efter kvinnan både den del som ärvts med fri förfoganderätt av den efterlevande maken, men även den efterlevande makens kvarlåtenskap. (2 kap. 3 §, 2 kap. 4 § och 3 kap. 8 § ÄB)

Vad händer enligt situationen i frågan?

Sammanfattningsvis innebär det att syskonen till den avlidne kvinnan kommer ärva kvarlåtenskapen efter den efterlevande maken då kusiner inte ärver varandra.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (699)
2020-08-13 Hur fördelas arvet vid en efterlevande makes död?
2020-08-13 arv vid nygifte?
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt

Alla besvarade frågor (82779)