FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo12/10/2018

Vem ärver efter sambo med barn?

Hej jag kommer att ärva min moster när hon går vidare och hon har skrivit att det är endast jag (ej min sambo eller annan) som ska vara med och dela men hur blir det efter att hon gått vidare och jag sen i min tur går vidare vem ärver då mig (jag är sambo med en dotter som är min? jag lever i ett samboförhållande men är ej gift

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att klargöra denna fråga måste vi beskriva några begrepp först. Närmaste arvingar på grund av släktskap är arvlåtarens avkomlingar, bröstarvingar, arvlåtarens barn får lika lott av arvet enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar räknas till första arvsklassen och är de som ärver "först". Andra arvsklassen ärver om det finns kvar något arv, exempel på detta är barnbarn.

Om din moster är gift kommer som huvudregel hela hennes kvarlåtenskap gå till den efterlevande maken, 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Hon har dock rätt att genom testamente göra den efterlevande maken arvlös, finns en begränsning i detta och det är att enligt 3 kap 2 § andra stycket ÄB har den efterlevande maken rätt att inneha egendom ur bodelningen som sker då din moster gått vidare till ett värde om minst fyra prisbasbelopp (ett prisbasbelopp är 45 500 kronor 2018). Efterlevande maken har rätt att få ut egendom till detta värde efter bodelningen är klar. Om testamentet skulle strida mot detta är det ogiltigt enligt 3 kap. 2 § andra stycket ÄB. Jag antar vidare att testamentet är giltigt.

Som jag har förstått det har din moster skrivit ett testamente där du får ärva en del ifrån hennes laglott. En laglott är hälften av det arvingarna skulle ärva utan ett testamente enligt 7 kap. 1 § ÄB. Resterande hälft kan testamenteras bort. Om ett testamente kränker bröstarvingens laglott, kan denne begära jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB.

I ditt fall kommer eftersom du inte är gift din dotter att ärva dig såsom bröstarvinge. I Sverige finns det inga regler som ger en sambo rätt att ärva den andra sambon efter dennes bortgång vilket medför att din sambo inte kommer ärva efter dig. Beroende på hur gammal ditt barn är när du går vidare kan din sambo, om dottern är gemensam, förvalta arvet i egenskap av hennes förmyndare tills er dotter är 18 år, se 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) och 10 kap. 2 § andra stycket FB. Gifter ni er blir äktenskapsbalkens regler tillämpliga och då skulle utfallet bli annorlunda.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Jesper KrögerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?