FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte20/08/2016

Vem ärver efter delägare i ett dödsbo?

Mina syskon och jag är dödsbodelägare. Min make och jag har tre gemensamma barn. Han har ett äldre barn (särkullebarn). Vem ärver dödsboet? Hur skriver man ett äktenskapsförord eller testamente?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§ 1 stycket är det dina barn som slutligen kommer att ärva all din kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = all den egendom du efterlämnar) när du går bort. Dina barn kommer alltså att ärva din del av dödsboet som en del i din kvarlåtenskap.

Eftersom du är gift kommer dock din kvarlåtenskap först att tillfalla din make, och dina barn kommer sedan att få ut arvet efter dig (inklusive dödsboet) när även din make har gått bort. Det framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 1§.

Enligt Ärvdabalkens 3 kap. 2§ 1 stycket får din make fri förfoganderätt, men inte full äganderätt, till din kvarlåtenskap. Det innebär att han kan använda egendomen som han vill under sin livstid, men han har inte rätt att testamentera bort någon del av den eller liknande. Kvarlåtenskapen efter dig kommer istället att tillfalla dina barn när maken avlider.

Svaret på frågan vem som ärver dödsboet är alltså att först din make och därefter era gemensamma barn kommer att ärva dödsboet. Eftersom det är du, och inte din make, som är dödsbodelägare kommer din makes äldre barn inte att ärva någon del av dödsboet.

Vad gäller hur man upprättar ett testamente finns regler för det i Ärvdabalkens 9-10 kap. Här står bland annat att man måste ha fyllt 18 år för att få skriva ett testamente och att det måste vara skriftligt samt bevittnas av två personer.

Regler för vad som gäller vid upprättande av äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§. Äktenskapsförord måste bland annat vara skriftliga, undertecknade av båda makarna och registrerade hos Skatteverket för att vara giltiga.

På Lawlines hemsida har vi färdiga avtalsmallar där ni till ett fast pris själva kan sätta ihop både äktenskapsförord och testamenten. Dem hittar ni här.

Hoppas att detta var svar på dina frågor!

Har du fler frågor är du välkommen att ställa dina frågor till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?