Vem ärver det gemensamma huset om en sambo dör?

2020-08-30 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min dotters pappa och hans nya tjej ska köpa hus tillsammans. De har inga gemensamma barn och inte heller några tidigare barn än min nu 10 åriga dotter. Om hennes pappa skulle gå bort innan min dotter är 18 år, hur blir det då med pappans del av huset, arv osv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör huvudsak arvsrätt och det är därmed ärvdabalken (ÄB) som jag kommer utgå från i mitt svar. Därtill blir det aktuellt att gå in i sambolagen (SamboL) för att utreda det juridiska förhållandet mellan pappan och hans tjej. Även föräldrabalken (FB) kommer att beröras eftersom situationen rör en omyndig person.

Sambor ärver inte varandra

För det första är det så att sambor inte ärver varandra överhuvudtaget, man omfattas då inte av bestämmelsen i 3 kap. 1 § ÄB. Jag uppfattar det som att din dotters pappa inte är gift, utan att han bara bor tillsammans med sin tjej. Om han skulle avlida så innebär det alltså inte att sambon kommer att ärva någonting av honom - förutsatt att han inte har testamenterat egendom till henne.

Barn tillhör den första arvsklassen

Bröstarvingar (barn) tillhör den första arvsklassen och det är således de som har rätt till arvet i första hans (2 kap. 1 § ÄB). Om din dotters pappa skulle avlida är det hon som kommer att ärva hans kvarlåtenskap.

Ärver din dotter isåfall huset?

Som ovan nämnt så ärver din dotter, i det fall hennes pappa skulle avlida, hans kvarlåtenskap. Huruvida huset kommer att ingå som en del av hans kvarlåtenskap beror på hur bodelningen görs vid dödsfallet. Eftersom att jag utgår från att de är sambor så är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig. Ett samboförhållande kan upphöra genom att en av personerna dör och i det fallet ska en bodelning göras om det begärs (8 § SamboL). Det som anses utgöra samboegendom är det som ska ingå i bodelningen, medan övriga egendom hålls utanför. Du skriver att pappan och tjejen avser köpa huset tillsammans, förutsatt att så är fallet och att huset är avsett att användas som deras gemensamma bostad så bedömer jag att det kommer vara ostridigt att huset är samboegendom. Om pappan skulle dö kommer den kvarlevande tjejen i normalfallet bli tvungen att köpa ut dödsboet ur huset för att hon ska få full äganderätt. Denna pengar är sedan det som kommer att gå till barnet (din dotter) genom arv.

Om din dotter skulle vara under 18 år när pappan avlider

Utgångspunkten är enligt 9 kap. 1 § FB att en omyndig person inte får lov att råda över sin egna egendom i vidare mån än vad som följer av lag eller villkor genom gåva, testamente, etc. Istället blir det förmyndaren som får rätten att förvalta barnets egendom. Förutsatt att du som mamma har vårdnaden över din dotter så kommer du enligt 10 kap. 2 § att anses vara förmyndare och därmed vara ansvarig för att förvalta ett eventuellt arv.

Hoppas att detta svar hjälpte med att förtydliga rättsläget. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en till!

Mina Jenabpour
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97626)