Vem ärver då den avlidne var gift och hade barn?

FRÅGA
min far dog i april i år, mor lever. Så vitt jag vet skrevs inget testamente av far. Mor vill bo kvar i huset som de äger/ägde gemensamt. Min bror och jag är de enda barnen. Kan jag (dottern) få ut något arv efter far, fastän mor vill bo kvar i huset? Så vitt jag vet finns inga större tillgångar utöver just huset. Eller tillfaller allt mor nu, när far har gått bort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på den här frågan ser lite olika ut beroende på om barnen var makarnas gemensamma barn eller om de endast var den avlidnes barn, så kallade särkullbarn.

I 3 kap. 1 § ÄB (se här) stadgas att om den avlidne var gift så tillfaller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt den efterlevande maken om makarna endast hade gemensamma barn. Att kvarlåtenskapen tillfaller efterlevande make med fri förfoganderätt innebär att efterlevande make inte har rätt att exempelvis testamentera bort egendomen, men efterlevande maken har rätt att förfoga över egendomen under sin livstid. De gemensamma barnen har då rätt till så kallat efterarv vid den efterlevande makens bortgång och ärver då den andel som hör till den först avlidne makens bortgång, detta stadgas i 3 kap. 2 § ÄB (se här).

Om barnen däremot är särkullbarn till den avlidne har de rätt att få ut sitt arv nu och det fördelas lika mellan barnen, enligt 2 kap. 1 § ÄB (se här). Det stadgas nämligen i 3 kap. 1 § ÄB (se här) att arvlåtarens kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken, men efterlämnar arvlåtaren särkullbarn har efterlevande make rätt till arv endast om särkullbarnen avstår från sin rätt till arv enligt 3 kap. 9 § ÄB (se här) och då istället har rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB (se här). Särkullbarnen kan i så fall i detta fallet avstå att ta ut hela arvet så att efterlevande maka får behålla fastigheten och då istället ha rätt till efterarv beträffande den del av arvet som de i så fall väljer att avstå. Men så som jag tolkar frågan så är barnen gemensamma barn till makarna och då får de alltså ut sitt arv först vid efterlevande makes bortgång.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85301)