FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge29/01/2017

Vem ärver bostad

Hej!

Jag betalade för min mammas bostad. Efter hennes bortgång vill min syster få del av den som arv. Jag anseratt den tillhör mig eftersom jag ensam betalade för den. Tack så mycket för hjälpen. Sara

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Huvudregeln vid arvsfördelning är att bröstarvingarna delar lika på kvarlåtenskapen. Det innebär att du och din syster kommer att dela kvarlåtenskapen 50/50. Detta framgår av 2:1 Ärvdabalken. Bostaden kommer att ingå i kvarlåtenskapen om den räknas som din mammas egendom. I det fallet spelar det ingen roll huruvida du har bidragit ekonomiskt eller ej.

Fråga är alltså om bostaden räknas som din egendom eller som din mammas egendom.
Här får man se på vem som stod på lagfarten. Om din mamma stod på den kommer det bli mycket svårt för dig att hävda att egendomen faktiskt varit din. Det ekonomiska bidraget som du tillfört kommer att ses som en gåva och det räcker inte för att du ska kunna undanta den vid fördelningen av arvet.
Se 20:1 i ärvdabalken samt även 4:1 i ärvdabalken.

Alltså om din mamma stod som ägare till bostaden så kommer den att vara en del av kvarlåtenskapen. Den kommer då inte att kunna undantas vid arvsfördelningen och din syster har lika stor rätt som dig att ta del av den. Om du kan bevisa att du är ägare till fastigheten och inte din mamma så får du ta den i anspråk själv, betalning i sig räcker dock inte för att bevisa detta utan det man får titta på är lagfarten och vem som står på köpehandlingen.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victor ÅkerfeldtRådgivare