Vem är vårdnadshavare

2019-05-24 i Barnrätt
FRÅGA
Vem är min vårdnadshavare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

I de flesta fallen är föräldrarna vårdnadshavare

Frågor om vårdnad regleras i svensk rätt i Föräldrabalken (FB). Där framgår att vårdnaden om ett barn består fram till att barnet fyller 18 år. Efter 18 års ålder anses man i svensk rätt vara vuxen, och behöver ingen vårdnadshavare. I de allra flesta fall är det barnets förälder/föräldrar som är vårdnadshavare. Dessa är normalt sett också förmyndare åt barnet och ska hjälpa barnet att tillvara ta sina intressen och förvalta dess egendom (6 kap 2 § FB).

Ibland utses annan än föräldrarna

Ibland uppstår situationer där föräldrarna saknar möjlighet att ta hand om sina barn och vara vårdnadshavare. Då kan domstolen istället utse en annan person som ska hjälpa barnet och tillvarata barnets intressen (6 kap 2 § FB). Det kan exempelvis vara en släkting/annan närstående till barnet eller någon annan, beroende på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. Personen eller personerna som utses kallas särskilt förordnade vårdnadshavare.

Vem är din vårdnadshavare?

Då jag inte har någon information om din situation kan jag inte svara på vem som är din vårdnadshavare. Normalt sett är det båda eller någon av föräldrarna, men det kan också vara någon som är tillförordnad av domstolen. Eftersom du är osäker kan jag råda dig att kontakta Skatteverket som kan svara på vad som gäller i just ditt fall.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1284)
2019-09-23 Finns det något tak för underhåll?
2019-09-23 Föräldrars försörjningsplikt
2019-09-22 Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?
2019-09-21 Hur mycket har barnen att säga till om i boendefrågor?

Alla besvarade frågor (73018)