FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt29/06/2019

Vem är tredje part?

Hej!

På Facebook står det att tredje part får publicera bilder som jag är upphovsman till på Facebook. Vem/ vilka räknas som tredje part? Alla användare av Facebook? Om det nu är så, så gäller väl djungelns lag snarare än upphovsrätten på Facebook?

Så vem/ vilka räknas som tredje part?

Vänligen, jag

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du och Facebook är två parter i en överenskommelse och tredje part refererar då till alla som inte är parter i den överenskommelsen. I princip är det alltså alla fysiska i juridiska personer som inte är just du eller Facebook. Med förbehåll för att jag inte vet exakt vart på Facebook du har läst detta så ska dock detta inte förstås som att alla får använda material du publicerar Facebook. Snarare är det så att Facebook förbehåller sig rätten att låta andra aktörer använda material du publicerar på Facebook. Men då sker det på basis av överenskommelser mellan Facebook och den tredje parten i det enskilda fallet, det rör sig alltså inte om en generell överenskommelse där det blir fritt fram för vem som helst att använda det du publicerar.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare