Vem är skyldig att vabba?

2019-12-21 i Barnrätt
FRÅGA
Har man någon juridisk skyldighet att vabba för sitt barn utanför umgängestiden om man är umgängesförälder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det följande kommer jag först att behandla frågan om vem som har skyldighet att tillgodose barnets behov. Efter detta kommer jag kort beröra rätten till föräldrapenning vid vård av sjukt barn

Jag antar att ni fråga gäller en situation där den ena personen har ensam vårdnad och den andra har umgängesrätt. För föräldrars skyldighet att tillgodose barns behov är föräldrabalken (FB) tillämplig lag. Det är vårdnadshavaren som har ansvar för barnets personliga förhållanden och behov (6 kap 1 § FB). Detta innebär dock endast en skyldighet att barnet får den tillsyn och omsorg barnet har rätt till. Den faktiska omsorgen kan överlåtas på andra, t.ex. förskolan eller en sambo. I praktiken innebär detta att den person som barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen. Vid umgängesrätt innebär detta att personen barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen och kan försumma sitt ansvar, t.ex. genom att inte vårda sitt barn när detta är sjukt.

En förälder eller de som likställs som förälder har rätt till ledighet och föräldrapenning (1 § föräldraledighetslagen (1995:54) och 11 kap 4–5 § socialförsäkringsbalken (2010:110)). Beroende på er situation kan det finnas olika personer som har rätt till föräldraledighet. Detta innebär dock ingen skillnad rörande det ansvar som gäller barnets faktiska omsorg.

Sammanfattningsvis innebär detta att vårdnadshavaren har ansvar för att tillgodose barnets behov och den faktiska omsorgen när barnet bor hos denne. Under dessa förutsättningar har en umgängesförälder inte skyldighet att "vabba" utanför umgängestiden. Rätt till föräldrapenning regleras i föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1430)
2020-04-02 Kan min föredetta flytta med min dotter utan att jag godkänt det?
2020-03-31 Hur får ordnar jag växelvis boende med mina barn?
2020-03-31 Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?
2020-03-31 Har morföräldrar umgängesrätt med sitt barnbarn?

Alla besvarade frågor (78749)