Vem är skyldig att underrätta anhöriga om ett dödsfall?

Min man har avlidit på sjukhus efter lång tids sjukdom,

Vi har under många år inte haft någon kontakt med vår gemensamma dotter som nu är 33 år, det är hennes

eget beslut.

Vi har inga fler barn, vår gemensamma son dog för 10 år sedan, och vare sig min man eller jag har några barn på andra håll.

Måste jag enligt juridisk mening meddela dottern om dödsfallet, eller kan jag lagligt låta bli?

Min man och jag har under flera år varit helt överens om beslutet att inte meddela henne, och det var min mans sista önskan i livet.

Jag tänker nu följa vårt gemensamma beslut, men vill också veta att det är ok.


Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har en skyldighet att underrätta er gemensamma dotter om din makes bortgång. Huvudregeln i ÄB 18:1 är att efterlevande make, sambo, arvingar eller universella testamentstagare gemensamt ska förvalta den dödes egendom under boets utredning om inte särskild dödsboförvaltning anordnats. Det framgår vidare i ÄB 18:2 att den som tagit hand om egendomen genast ska underrätta övriga delägare om dödsfallet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000