Vem är skyldig att underrätta anhöriga om ett dödsfall?

FRÅGA
Min man har avlidit på sjukhus efter lång tids sjukdom,Vi har under många år inte haft någon kontakt med vår gemensamma dotter som nu är 33 år, det är henneseget beslut.Vi har inga fler barn, vår gemensamma son dog för 10 år sedan, och vare sig min man eller jag har några barn på andra håll.Måste jag enligt juridisk mening meddela dottern om dödsfallet, eller kan jag lagligt låta bli?Min man och jag har under flera år varit helt överens om beslutet att inte meddela henne, och det var min mans sista önskan i livet.Jag tänker nu följa vårt gemensamma beslut, men vill också veta att det är ok.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har en skyldighet att underrätta er gemensamma dotter om din makes bortgång. Huvudregeln i ÄB 18:1 är att efterlevande make, sambo, arvingar eller universella testamentstagare gemensamt ska förvalta den dödes egendom under boets utredning om inte särskild dödsboförvaltning anordnats. Det framgår vidare i ÄB 18:2 att den som tagit hand om egendomen genast ska underrätta övriga delägare om dödsfallet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?