Vem är skyldig att betala trasig ytterdörr efter inbrott i hyresrätt?

Min mor har fått inbrott i hennes hyreslägenhet och ytterdörren förstördes så pass att det behövdes en ny. Hyresvärden kom först efter en vecka och en ny säkerhetsdörr installerades.

Efter några dagar fick hon hem en faktura från hyresvärden på drygt 15 t kr för dörr inkl. montering. Hyresvärden menar att det är hon som ska betala för utbyte.

Hemförsäkringen vill inte stå för kostnaden, de menar att det inte är hennes egendom.

Vem ska betala för den nya dörren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd behandlas i Jordabalkens (JB) 12 kapitel. Till att börja med så kan nämnas att hyresgästen ansvarar för att väl vårda lägenheten under hyrestiden och är skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll, gäster eller annan person som hyresgästen inrymmer i lägenheten (12 kap. 24 §). Att skada uppkommer på grund av inbrott är däremot ingen skada som kan hänföra sig till hyresgästens vållande. Det är därmed en skada som stått utanför hyresgästens kontroll. Bedömningen skulle kunna bli annorlunda om hyresgästen brustit i omsorgen, t.ex. genom att inte låsa dörren efter sig. Men som jag förstår av din fråga så har dörren blivit uppbruten vilket tyder på att inbrottstjuven tog sig in med våld och att dörren därmed var låst.

Även hyresvärden har en skyldighet att hålla lägenheten och övriga utrymmen i godtagbar standard (12 kap. 15 §). En skada som uppstått utan att hyresgästen har varit vållande eller brustit i omsorg ska hyresvärden därmed ersätta. Din mor är därmed inte skyldig att ersätta skadan. Det är som huvudregel hyresvärden som har bevisbördan för att hyresgästen vållat skadan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, lycka till!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000