Vem är skyldig att betala skulderna vid ett dödsfall?

FRÅGA
H L har avlidit. Han ägde en fastighet tillsammans med sin sambo. Han hade enskild firma. Under sin levnad drog de på sig stora skulder. Vem ska nu stå för skulderna.?Sambon menar att HL s barn ska betala dem med sin arvslott och att hon inte ska drabbas. Stämmer det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Enskilda skulder

För skulder som enbart stod på HL gäller att dödsboet efter HL kommer att stå för dessa skulder. Detta innebär att så långt det går kommer tillgångar i dödsboet efter HL användas för att betala av HL:s skulder.

Gemensamma skulder

För skulder som HL och hans sambo hade gemensamt så gäller oftast s.k. solidariskt ansvar. Detta innebär att både sambon och dödsboet efter HL kan krävas på betalning. Vardera parten som blivit krävd på betalning har därefter regressrätt gentemot den andra parten. Detta innebär att denne kan kräva att den andra parten betalar sin del av betalningsansvaret.

Ärver barnen några skulder?

Eftersom skulderna betalas med tillgångar i dödsboet kan detta resultera i att alla tillgångar tar slut. Om det då fortfarande finns skulder kvar kan dödsboet försättas i konkurs. Oavsett vad så kommer HL:s barn inte ärva några skulder. Däremot är det förstås mycket sannolikt att storleken på deras arv påverkas eftersom skulderna betalas med tillgångarna i dödsboet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (958)
2020-05-23 Kallelse vid bouppteckning
2020-05-18 Hur ska marknadsvärdet anges i bouppteckningen och på vad baseras laglotten?
2020-05-17 Bouppteckning, bodelning och arvskifte
2020-05-14 En boutredningsman gör inte sitt jobb och är slarvig, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (80318)