FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt30/12/2016

Vem är skyldig att betala överlåtelseavgiften när överlåtelseavtalet säger något annat från bostadsrättsföreningens stadgar?

Hej. Jag har köpt en bostadsrätt där det i avtalet framgick att överlåtelseavgift á 1100kr betalas av säljaren. Nu framkommer att det är jag som köpare som ska betala avgiften. Kan detta påverka avtalet? Har jag någon rätt att bryta avtalet när dessa villkor jag skrivit på plötsligt ej gäller längre? Jag har bara skrivit de första papperen och endast lämnat handpenning.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du vem som slutligt ska stå för överlåtelseavgiften, samt vad som händer – eller kan hända – om du i någon mån måste betala den.

Vem är skyldig att betala överlåtelseavgiften?

Skyldigheten att betala en överlåtelseavgift till föreningen gäller mellan bostadsrättshavaren och föreningen, se 7 kap. 14 § första stycket andra meningen bostadsrättslagen (1991:614). Vad som står i överlåtelseavtalet är egentligen inte relevant för om du eller säljaren är skyldig att betala överlåtelseavgiften gentemot föreningen. Istället framgår det av föreningens stadgar vem av er som är skyldig att betala överlåtelseavgiften till föreningen.

Som jag förstår det framgår det av den relevanta bostadsrättsföreningens stadgar att det är köparen som ska betala överlåtelseavgiften. Då är det också köparen som är skyldig att betala överlåtelseavgiften – i förhållande till bostadsrättsföreningen.

Vad spelar det för roll att ert överlåtelseavtal stadgar att det är säljaren som ska betala överlåtelseavgiften?

Förpliktelsen att betala överlåtelseavgiften i överlåtelseavtalet gäller bara mellan dig och säljaren. Utan att ha sett ert avtal kan jag inte ge några säkra besked om hur det ska förstås, för man skulle kunna tänka sig att det antingen ska förstås som att säljaren antingen ska kompensera dig för att du måste betala överlåtelseavgiften eller att säljaren med egna medel betalar överlåtelseavgiften åt dig. I vilket fall skulle ert avtal innebära att det är säljaren som slutligen ska stå för överlåtelseavgiften.

Att det är du som – gentemot föreningen – är skyldig att betala överlåtelseavgiften spelar i princip inte någon roll; ni har ju ändå avtalet att det är säljaren som i slutändan ska stå kostnaden. Om säljaren inte gör det rör det sig om ett kontraktsbrott, vilket t.ex. innebär att du kan kräva att säljaren fullföljer avtalet hos kronofogden eller en domstol.

Jag har dock svårt att se att du skulle kunna häva avtalet om säljaren vägrar att stå kostnaden för överlåtelseavgiften, eftersom hävning i regel kräver ett avtalsbrott av väsentlig betydelse, se t.ex. 25, 39 och 54 §§ köplagen (1990:931). Ett väsentligt avtalsbrott vore om säljaren inte gav dig tillträde till lägenheten. Det är högst osannolikt att du skulle kunna häva hela avtalet för ett så relativt litet kontraktsbrott som att inte betala 1 100 kr till dig, men det är inte helt uteslutet – beroende på de närmare omständigheterna i just ditt fall.

Beroende på hur ert avtal är skrivet kan dock en annan tolkning av det ligga närmare till hands.

Sammanfattning

Det faktum att det är du som gentemot föreningen ska betala överlåtelseavgiften påverkar egentligen inte ert avtal. I förhållandet mellan dig och säljaren är det ändå säljaren som ska stå kostnaden för överlåtelseavgiften. Du kan sannolikt sett inte häva avtalet, även om säljaren vägrar att stå kostnaden för överlåtelseavgiften. Istället kan du dock t.ex. kräva betalning hos kronofogden eller en domstol.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med hur avtalade förpliktelser påverkas av föreningsrättsliga förpliktelser är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?