Vem är skyldig att betala överlåtelseavgift vid försäljning av bostadsrättsförening?

Hej,

Jag skulle vilja be er reda ut vem som är skyldig att betala överlåtelseavgiften i samband med att jag nyligen sålde en lägenhet.

I stadgarna stipuleras: "Bostadsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2,5 procent av prisbasbeloppet."

Jag resonerar enligt följande:

1. Överelåtelse sker i och med att överlåtelseavtalet undertecknas.

2. Innan överlåtelsen skedde var jag bostadsrättshavare och efteråt är köparen bostadsrättshavare.

3. Köparen skall betala överlåtelseavgiften.

Enligt HSB är det dock säljaren som skall betala.

Ser fram emot att få ta del av er analys.

Vänligen


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga undrar du över om det är köparen eller säljaren som är skyldig att betala överlåtelseavgiften då en bostad i en bostadsrättsförening säljs.

Enligt 7 kap. 14 § första stycket andra meningen bostadsrättslagen (1991:614) har en bostadsrättsförening rätt att ta ut en överlåtelseavgift om det framgår av föreningens stadgar. Av bestämmelsen framgår det dock inte vem som är skyldig att betala en sådan avgift utan även detta ska regleras i stadgarna.

Som jag förstår det framgår det av din bostadsrättsförenings stadgar att överlåtelseavgiften ska betalas av bostadsrättshavaren. Min tolkning är att det är säljaren som är bostadsrättshavaren vid tidpunkten för överlåtelsen. Därmed är det säljaren som ska betala överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen. Det finns dock inget som hindrar att säljaren och köparen sinsemellan avtalar om att köparen ska stå för denna kostnad. Det kan exempelvis ske genom att köparen kompenserar säljaren för det inbetalade beloppet eller genom att köparen betalar avgiften åt säljaren.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000