Vem är skyldig att betala överlåtelseavgift vid försäljning av bostadsrättsförening?

2019-07-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag skulle vilja be er reda ut vem som är skyldig att betala överlåtelseavgiften i samband med att jag nyligen sålde en lägenhet. I stadgarna stipuleras: "Bostadsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2,5 procent av prisbasbeloppet."Jag resonerar enligt följande:1. Överelåtelse sker i och med att överlåtelseavtalet undertecknas.2. Innan överlåtelsen skedde var jag bostadsrättshavare och efteråt är köparen bostadsrättshavare.3. Köparen skall betala överlåtelseavgiften.Enligt HSB är det dock säljaren som skall betala. Ser fram emot att få ta del av er analys. Vänligen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga undrar du över om det är köparen eller säljaren som är skyldig att betala överlåtelseavgiften då en bostad i en bostadsrättsförening säljs.

Enligt 7 kap. 14 § första stycket andra meningen bostadsrättslagen (1991:614) har en bostadsrättsförening rätt att ta ut en överlåtelseavgift om det framgår av föreningens stadgar. Av bestämmelsen framgår det dock inte vem som är skyldig att betala en sådan avgift utan även detta ska regleras i stadgarna.

Som jag förstår det framgår det av din bostadsrättsförenings stadgar att överlåtelseavgiften ska betalas av bostadsrättshavaren. Min tolkning är att det är säljaren som är bostadsrättshavaren vid tidpunkten för överlåtelsen. Därmed är det säljaren som ska betala överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen. Det finns dock inget som hindrar att säljaren och köparen sinsemellan avtalar om att köparen ska stå för denna kostnad. Det kan exempelvis ske genom att köparen kompenserar säljaren för det inbetalade beloppet eller genom att köparen betalar avgiften åt säljaren.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 20 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-12 11:24
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (923)
2019-09-10 Vilka uppgifter har en revisor i en bostadsrättsförening?
2019-09-07 Överlåtelse av bostadsrätt
2019-09-05 Fel i köp av vindsutrymme
2019-09-02 Får bostadsrättsföreningen byta fönster utan mitt medgivande?

Alla besvarade frågor (72849)