Vem är skyldig att betala för möbler som skadats av vägglöss i en hyresrätt?

Hej ! Vi har fått vägglöss i hela lägenheten, våra sängar är full med avföring från dom och sängen kryllar av vägglöss. Vårt försäkringsbolag säger att försäkringen inte täcker för skadedjur. Vi är full med bett av vägglössen. Vi har endast en skinnfåtölj och köksstolar att sitta på. Försäkringsbolaget säger att försäkringen täcker inte ens för de sakerna som är förstörda. Hyresvärden står för saneringen. Men hur blir det med det övriga av sakerna ? Idag är det måndag och Anticimex kommer inte förrän på fredag tidigast. Vi måste bo kvar i lägenheten tills dess ! Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga gäller skador som har uppstått på möbler i en hyresrättslägenhet är 12 kap. jordabalken tillämpligt. Av den anledningen ligger det närmast till hands att utreda vilket ansvar hyresvärden har för skadorna som har uppstått på möblerna.

Vem ansvarar för vägglössen?

När ohyra förekommer i en lägenhet, och detta leder till men för hyresgästen, betraktas ohyran som en brist som hyresvärden ansvarar för (12 kap. 17 § 1 st. jordabalken). Vägglöss är ett typexempel på ohyra; det som undantas är t.ex. olika former av parasiter som främst sätter sig på människor. I ert fall torde det inte råda något tvivel om att vägglösen har lett till men för er. Av den anledningen är ohyran er hyresvärds ansvar.

Kan man få skadestånd?

Hyresvärden är skyldig att ersätta de skador som bristen (dvs. vägglössen) har orsakat (12 kap. 11 § 1 st. och 12 kap. 16 § jordabalken). Detta förutsätter dock att det inte är ni som har orsakat bristen. Hyresvärden har dock i så fall bevisbördan och måste alltså visa att det är på grund av oaktsamhet från er sida som bristen har uppstått. Lyckas hyresvärden inte visa detta uppstår en skyldighet att ersätta skadorna.

Vad kan man få skadestånd för?

Hyresvärden ska ersätta de skador som har uppkommit för er. De skador som i första hand är aktuella att kräva ersättning för är givetvis möblerna. Hyresvärden har dock också ansvar för att er lägenhet är i ett fullt brukbart skick (12 kap. 9 § 1 st. jordabalken). Är lägenheten i ett sådant skick att ni inte kan bo där är det därför rimligt att ni även kräver ersättning för ett annat boende under tiden. Jag kan dock inte bedöma huruvida lägenheten är i ett så dåligt skick att det faktiskt inte går att bo där. Av din fråga att döma låter det dock som att mycket talar till er fördel, dvs. att ni inte ska behöva bo där förrän lägenheten är sanerad.

Mitt råd till er

Jag rekommenderar att ni framställer krav till hyresvärden där ni förklarar att ni vill ha ersättning för möblerna samt att hyresvärden antingen (1) ordnar ett annat boende åt er eller (2) bekostar ett annat boende. Det är troligt att hyresvärden har någon form av försäkring som täcker denna typ av skador, men hyresvärden är i första hand den som ansvarar (hyresvärden får i sin tur kräva ersättning från sitt försäkringsbolag).

Behöver ni mer praktisk hjälp i ert ärende är ni varmt välkomna att boka en tid med en av våra jurister.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000