Vem är dödsbodelägare?

FRÅGA
vilka personer är dödsbodelägare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsbodelägare är de som har direkt rätt till arv efter att en person avlidit. Vanligtvis brukar dödsbodelägare bestå av efterlevande make/maka, sambo och arvingar enligt den legala arvsordningen (se 2 kap. ärvdabalken angående vem som är legal arvinge). Beroende på vem är som i livet kommer denne att anses var dödsbodelägare exempelvis om efterlevande make/maka finns kommer gemensamma barn inte vara dödsbodelägare. När den efterlevande maken avlidit kommer barnen vara dödsbodelägare.

Men dödsbodelägare kan vem som helst vara i egenskap av universell testamentstagare. Om den avlidne har ett testamente som föreskriver att personen ska få en del av den avlidnes tillgångar kommer denne också att anses vara dödsbodelägare.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (809)
2019-04-17 Vilka ska kallas till ett förrättningsmöte?
2019-04-17 Kan man betala begravningskostnader innan bouppteckningen är färdig?
2019-04-10 När betalas en boutredningsman?
2019-04-10 Bouppteckning av privatperson

Alla besvarade frågor (67977)