FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler03/12/2018

Vem är den rättmätige ägaren av en bil som fiskats upp ur en sjö?

<p>Hej!</p><p>Jag har en juridisk fråga som jag hoppas få svar på: Någon sänker en bil i en sjö på sjuttiotalet, i ett antar jag troligt försäkringsbedrägeri. Om jag fiskar upp den idag, vem äger den då? Räknas den som vrakgods och jag äger den, eller försäkringsbolaget? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som är ägaren av bilen beror på om bilen är att anse som hittegods eller som bortkastat och övergivet. Bortkastade och övergivna föremål är inte hittegods. Det skulle kunna vara så att bilen blivit stulen och sedan nedsänkt i sjön. I sådana fall är det att betrakta som ett hittegods som du är skyldig att anmäla och lämna hos polisen så snart du kan. Du har dock rätt att få hittelön, vilket är ca 10 % av bilens marknadsvärde [3 § hittegodslagen]. Det finns dock en möjlighet för dig att bli ägare av bilen och det är om polisen inte får tag i den riktiga ägaren inom tre månader [4 § hittegodslagen]. Samma gäller om polisen får tag i ägaren men att denne inte hämtar ut bilen inom en månad, alternativt att ägaren på annat vis kan anses ha avstått sin rätt till bilen. Att ägaren på annat vis anses ha avstått rätten till bilen kan vara att hen själv dumpat bilen i sjön eller det faktum att hen inte försökt hitta sitt fordon sedan sjuttiotalet eller att hen inte gjort någon polisanmälan om fordonet. Om det skulle vara så att ägaren inte hämtar bilen eller annars få anses ha avstått sin rätt till bilen kommer du få bilen men du kommer också få betala en viss summa till polisen för de kostnader de har haft till följd av upphittandet av bilen. Om du inte betalar kommer bilen tillfalla staten.

Är bilen ett vrakgods?

Berörande din fråga om bilen är ett vrakgods är det korta svaret nej. Bilen är antingen ett hittegods eller bortkastad och övergiven egendom utan någon egentlig ägare. Enligt lag beskriver man oftast vrak som fartyg och föremål från fartyg. En bil nedsänkt i en sjö omfattas därmed inte av lagar som avser olika vrak och kan därför inte ses som ett vrakgods.

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat här ovan för dig gör jag följande bedömning: Vem som är den rättmätige ägaren av bilen beror på om bilen är att betrakta som hittegods eller som bortkastad och övergiven. Om bilen är ett hittegods [borttappad, stulen] måste du lämna in det till polisen. Om polisen inte kommer i kontakt med ägaren inom tre månader, eller om polisen kommer i kontakt med ägaren men utan att denne hämtar bilen inom en månad, kan du bli den rättmätige ägaren förutsatt att du betalar en viss summa till polisen för deras besvär. Om polisen däremot kommer i kontakt med ägaren inom den tiden som jag nämnde i föregående mening har du i vart fall rätt till en hittelön som motsvarar ca 10 % av bilens marknadsvärde.

Om bilen inte är att betrakta som hittegods utan som övergivet och bortkastat skräp av den tidigare ägaren är det enligt min uppfattning ingen som juridiskt sett kan anses vara ägare längre då bilen blir ett slags herrelöst gods som vem som helst kan göra anspråk på. Du kan då alltså bli ägare om du gör anspråk på bilen och tar den i din besittning.

Hoppas det var svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Hittade du inte det du sökte?