FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/09/2018

Vem är avtalspart?

Hej,

Jag har i egenskap av ett företag beställt en tjänst som jag har nyttjat, företaget som jag är anställd på valde sedan att inte betala denna faktura, vilket innebar att företaget som sålde tjänsten till mig valde att ställa fakturan på mig som privatperson istället. Ställer mig tveksam till om man verkligen får göra så?

För att förtydliga och kanske krångla till det hela handlade det om en tjänst jag utnyttjade.

Tack på förhand!

Vänligen,

F

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så kan man inte göra. Om det är klarlagt att tjänsteavtalet ingicks mellan tjänstföretaget och företaget som du är anställd på, är du inte avtalspart och kan inte krävas på fullgörelse av betalningen. Då spelar det ingen roll vem som har nyttjat tjänsten. Jag tar ett exempel.

Ett företag vill att alla sina medarbetare ska cykla till jobbet. Därför tar företaget kontakt med en cykelverkstad och meddelar att en anställd kommer att komma förbi för att få sin cykel lagad. Fakturan ska cykelverkstaden skicka till företaget. Vilka är det som har ingått ett avtal i den här situationen?

Avtalsparterna i den här situationen är företaget och cykelverkstaden. Vem som ''gynnas'' av tjänsten är i detta fallet ointressant. Cykelverkstaden kan inte vända sig till den anställde och kräva betalt om företaget vägrar. På omvänt sätt kan den anställde inte av cykelverkstaden begära prisavdrag om reparationen inte är bra utförd. Det måste företaget göra.

Jag vill dock reservera mig lite för att det ibland kan finnas en viss osäkerhet vem som verkligen är avtalspart. Då kan resultatet bli en annan. Mitt svar ovan utgår från att det vid ingåendet av tjänsteavtalet tydligt framgick att det var företaget som beställde tjänsten, och inte du personligen. Man kan t.ex. inte i efterhand hur som helst sitta och peka fingret på någon annan. Ett exempel får belysa detta:

Kalle ringer upp elektrikern Lisa och ingår ett avtal om att Lisa ska laga Kalles TV som finns i hans bostad. Två veckor senare kommer en faktura hem till Kalle från Lisa. Kalle kan inte i denna situation vägra att betala och hävda att det var hans aktiebolag som var avtalspart. Detta har inte tillräckligt tydligt framgått vid avtalets ingående. Eftersom tjänsten är så förankrad med Kalles privata förhållanden, pekar det mesta på att en domstol skulle komma fram till att Kalle var avtalspart.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller vända dig till vår juristbyrå på info@lawline.se

Carl Trolle OlsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”