Vem är ansvarig för skada orsakad av hund?

FRÅGA
Min dotter på 4 år lekte med sin syster och sprang förbi en hund som attackera henne, den högg henne i sidan och släppte henne inte förrän ägaren reagera. Såret blev som tur var ganska ytligt men hunden var aggressiv. Ägaren säger att det inte hänt förut och menar på att det inte är en aggressiv hund, han tog det inte på allvar, tycker jag. Vad gör jag så det inte händer igen? I mina ögon ska inte en sådan hund finnas bland barn och absolut inte med en ägare som inte ser det som ett problem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt kring rådande rättsläge

Gällande tillsyn över hund finns bestämmelserna kring detta i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hädanefter kallad tillsynslagen). Här framkommer det att ägaren är ansvarig för att tillsynen över hunden sköts på ett sådant sätt att det förebygger att skador uppkommer (1 § tillsynslagen). Vidare kan länsstyrelsen besluta om åtgärder ifall det förekommer brister i tillsynen över hunden som riskerar att leda till skada (8 § tillsynslagen). Åtgärder här kan exempelvis vara att hunden behöver ha munkorg på sig vid utomhusvistelse. Skulle dock inga mindre ingripande åtgärder vara tillräckliga kan länsstyrelsen besluta om ett omhändertagande av hunden (11 § tillsynslagen). Vidare har även hundägaren ett skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar sin omgivning (19 § tillsynslagen).

Hur går du vidare?

Då det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet gällande tillsynen av hundar och katter rekommenderar jag att du vänder dig till aktuell länsstyrelse och delger dem din upplevelse varav de kan vidta de åtgärder de finner nödvändiga.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98671)