Vem är ansvarig för kostnader vid tjuvparning?

FRÅGA
Vår hanhund smet olyckligt över till grannens tik som löpte och som tillfälligt vistades utan uppsyn på sin tomt, En tjuvparning ägde eventuellt rum - ingen såg det - utan grannen kom ut och såg hundarna tumla runt.Grannen har nu uppsökt veterinärklinik och låtit ge en abortspruta till tiken. Eventuellt vill han följa upp detta med ett ultraljud, Vem är ansvarig att betala för kostnaderna som nu uppstår?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att redogöra för vad som gäller om en parning inte ägt rum, för att sedan redogöra för vem som bär ansvar för kostnaderna om en parning mellan hundarna faktiskt skett.

För att besvara din fråga kommer jag att använda skadeståndslagen och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Om parning inte ägt rum

Du benämner det som att det eventuellt skett en parning mellan hundarna. Du kan endast bli ersättningsskyldig om en faktiskt skada uppstått, det vill säga om en parning faktiskt skett. Om en parning inte skett så har du inget ansvar för att betala de kostnader för de åtgärder som tikägaren vidtagit.

Du säger att ingen har bevittnat parningen, det är därför svårt att avgöra om parningen ägt rum eller inte. Eventuellt kan ultraljudet hjälpa er att avgöra saken.

Om parning faktiskt skett gäller strikt ansvar

När en hund orsakar skada på annans egendom gäller strikt ansvar för hundägaren (19 § 1 st. lag om tillsyn över hundar och katter). Strikt ansvar innebär att du som ägare till hunden ska ersätta den skada som hunden orsakat, oavsett om du som ägare vållat skadan eller inte. Det spelar ingen roll om det varit en olyckshändelse.

Om din hanhund parat sig med granntiken, så är det du som ägare till hanhunden som får stå för de kostnader som uppkommer till följd av parningen.

Jämkning av kostnader vid medvållande

Dock nämner du också att ägaren till tiken lämnat sin hund tillfälligt utan uppsyn. Varje hundägare har ett ansvar att hålla sin hund under sådan tillsyn som krävs för att förebygga skador och olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Att tikägaren lämnat sin hund utan uppsyn kan anses som att tikägaren brustit i sin tillsyn av hunden. Det är dock svårt att bedöma då jag inte har fler omständigheter av hur tikägarens tomt ser ut, hur länge tiken varit utan uppsyn samt hur fritt tiken vistats på tomten med mera.

Om nu tikägaren brustit i sin tillsyn av tiken kan ägaren vara medvållande till skadan. Om ägaren är medvållande till skadan kan kostnaderna som uppstått till följd av parningen jämkas (6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen). Om du kräver jämkning är det rimligt att ni delar på kostnaderna som uppstått till följd av parningen.

Sammanfattning

Vem som ansvarar för kostnaderna beror på om parning ägt rum samt om tikägaren kan anses vara medvållande till parningen:

Om en parning inte skett mellan hundarna, får tikägaren själv bekosta åtgärderna som han vidtagit.

Om tikägaren inte är medvållande till parningen, gäller strikt ansvar för dig som ägare av hanhunden. Det är då du själv som får stå för kostnaderna.

Om tikägaren är medvållande till parningen, kan kostnaderna jämkas. Ni kan då dela på kostnaderna.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97679)