Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?

FRÅGA
Har en hanhund som har betäckt tikar så han vet när det är rätt dag. Min fråga,jag utövar hundsporten agility vilket sker med lös hund på banan. En annan tävlande har en löptik i höglöp,dock kopplad utanför banan. När vi sprungit loppet letar min hanhund efter tiken, men jag hinner fånga honom innan de träffas. Om det blivit en parning,vem är ansvarig då? Jag som tävlade?löptikens ägare(som vet om det)? Eller arrangören av tävlingen? Eller alla?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som skulle vara ersättningsansvarig för en hunds dräktighet till följd av en oönskad betäckning. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Strikt ansvar för skador orsakade av hundar

Som utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren.

Vad räknas som en skada?

För att ersättning ska utgå så måste hunden ha orsakat en skada. Skadebegreppet är, i det här avseendet, vitt och omfattar mer än enbart bettskador. Högst relevant i ditt fall är att högsta domstolen tidigare har ansett en ägare till en lösspringande hanhund vara skadeståndsskyldig för att hunden betäckt en avelstik (NJA 1990 s. 80). Högsta domstolen ansåg att aveltikens därpå följande dräktighet innebar en fysik förändring som var att jämställa med en sakskada. Denna innebar, i sin tur, att ägaren till avelstiken lidit en ersättningsgill följdskada i och med att hon gått miste om en kull med renrasiga valpar.

Vad innebär detta i ditt fall?

Detta innebär att du, med största sannolikhet, skulle anses vara ansvarig om betäckningen skulle resultera i en dräktighet hos den andra hunden. Detta innebär att du skulle kunna tvingas utge ersättning i form av skadestånd för eventuellt inkomstbortfall om ägaren av den andra hunden bedriver avel (5 kap. 7 § 3 punkten skadeståndslagen). Det är även möjligt att du skulle tvingas utge ersättning för eventuella veterinärkostnader (5 kap. 7 § 1 punkten).

Det är emellertid värt att notera att ett eventuellt skadestånd kan jämkas om den skadelidande parten anses vara medvållande (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Skulle ägaren till den andra hunden anses ha varit medvållande till skadan genom att ta med den till tävlingen trots att denne visste att hunden löpte skulle skadeståndet därför kunna sättas ned. Det är dock svårt att sia i hur ett visst fall kan komma att bedömas av domstolen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97626)