FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt21/06/2022

Vem är ansvarig för att informera hyresgäster om innehåll i förhandling mellan hyresvärd och hyresgästförening och vad har hyresgäster för möjligheter efter en förhandling?

Hej, Vi bor i hyresrätt med förhandlingsordning. Förhandlingen blev klar i februari, men Hyresgästföreningen undertecknade inte avtalet förrän i maj, och vi fick information först 3 juni. Hyreshöjningen är retroaktiv fr.o.m. 1/1 och ska börja betalas 30/6. Hyresgästföreningen säger att hyresvärd skulle ha meddelat oss om att förhandling inletts samt då avtalet var klart även om underskrift inte fanns på plats. Hyresvärden säger att de inte har ansvar för att informera oss. Vems ansvar är det att informera oss när det finns förhandlingsordning? Äldre grannar som har bostadsbidrag går miste om detta då det inte kan sökas så pass långt tillbaka i tid. 

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

I situationen som beskrivs ovan är hyresförhandlingslagen tillämplig. Det framgår inte enligt lagen att hyresvärden har skyldighet att informera när en förhandling sker. Det är enbart hyresvärden och hyresgästföreningen som är parter i målet. Dock gäller enligt 19 § 2 st hyresförhandlingslagen att hyresvärden har skyldighet att underrätta om innehållet i en förhandlingsöverenskommelse. Det innebär att ifall förhandlingen har lett fram till en överenskommelse så ska det innehållet informeras till er hyresgäster. För att en förhandlingsöverenskommelse ska vara giltig krävs att den är påskriven. Det är först därefter som hyresvärden kan informera att de nya villkoren ska gälla. Det finns ingen tidsgräns för när hyresvärden ska ha informerat om de nya villkoren, men med tanke på att de ska börja gälla i juni är det rimligt att det sker så snart som möjligt så ni får chans att tänka över dem. 28 § hyresförhandlingslagen ger en möjlighet till skadestånd då lagen inte har följts och det inneburit skada för enskilda. T. ex ifall hyresvärden inte har informerat er eller att det har dröjt för länge och ni pga. Detta har lidit ekonomisk skada. Det kan dock vara svårt att uppge skälig grund för skadestånd då ni har fått information, även om den kommer sent. 

I övrigt kan man om man vill enligt 22 § hyresförhandlingslagen ansöka om ändring av överenskommelsen i den del som avser hyresgästen. Ansökan ska skickas till hyresnämnden inom 3 månader från att hyresgästen fick del av det nya villkoret, eller i fråga om hyra 3 månader från att villkoret började gälla. Således har ni en möjlighet att begära att villkoret inte ska gälla. 

Hör gärna av dig om du har fler frågor! 

Vänliga hälsningar, 

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare